Arkiv | februari, 2014

Anders Borg ratar svenska bönder!

26 Feb

I det senaste numret av Land kan vi läsa en intervju med Sveriges finansminister Anders Borg. Han tror inte på dagens rationella jordbruk i Sverige. Han vill se oss som ett pitoreskt inslag på landsbygden som skall koka sylt, tova ull, förädla produkter på våra gårdar och bl.a. bjuda konsumenter som skall drälla på våra gårdar på köttsoppa och annat. Vidare ger han exempel på att vi skall sälja obesiktigat kött för 35 kr per kg och detta underförstått svart. Det här gör man i en del sydeuropeiska länder där bönderna har en ännu lägre standard än vi har det i Sverige.

Om inte Anders Borg drabbats av sinnesförvirring så vet inte jag? Om hans inställning till svenskt jordbruk och livsmedelsproduktion även är ALLIANSENS och framför allt moderaternas, så är detta förfärligt. Den livsmedelsproducerande bonde som har röstat på Borgs parti bör ta sig en ordentlig funderare inför kommande val och inte ge Borg ett nytt förtreonde.

Tänk till!

Sven Jerpdal

Att tänka på inför nya avtal.

18 Feb

Det börjar dra ihop sig för nya avtal inom grisbranschen. De flesta slakterierna verkar att hålla ut extra länge i år med att skriva nya avtal. Nu är flera avtal på gång.

Grundbiten vad gäller priser rör sig om notering + leveranstillägg om 50 öre till 1 kr per kg. Avtalen verkar att bli tills vidare med 6 månaders uppsägning. Smågrishandeln kommer att styras med utgångspunkt från fläskpriserna.

Se till att Du får in i avtalen att slakteriet inte kan ändra övriga villkor såsom höjda förmedlingsavgifter försenade avräkningar etc. under avtalstiden. Korta avtal är troligen att föredra. Skulle Du frestas till längre avtal så bör det finnas omförhandlingsklausuler baserade på konjunktur foderpriser etc. Begär bankgaranti om Du känner Dig osäker på slakteriets betalningsförmåga.

Klausul om att vid tvist det skall lösas i skiljenämnd är helt förkastligt beroende på att det är mycket dyrt, går ej att överklaga och Din rättsskyddsförsäkring gäller ej. Jag vill påminna om vad Percy Barnevik skriver i sin bok 200 råd till företagare ” att hänvisa till skiljenämnd vid tvist är samma sak som att förklara för motparten att jag inte litar på dig”.

Lycka till

Sven Jerpdal

Det ljusnar?

13 Feb

Att dagarna blir längre och ljusare upplever vi alla men om det ljusnar för vår näring är ett frågetecken. Emellertid så finns vissa tecken i skyn över att den gastkramande situation som rått de två senaste månaderna kommer att klarna.

Den avtalsuppsägning som SCAN genomfört kommer enligt Lithell att vara löst inom tre veckor. Det är trots allt bra med ett besked än att leva i ovisshet. Det man kanske kunde erbjudit leverantörerna är att om man gemensamt sänkt sin produktion och detta under första delen av året. Vad avtalen innehåller är ännu hemligt men garantiprisernas tid är över för den här gången. Den nya modellen blir troligen en återgång veckonotering med prestationsbaserade leveranstillägg.

Den 19 februari har landsbygdsdepartementet kallat alla intressenter inom grisnäringen inkl. slaktare och handel till möte. Vår förhoppning är att vår situation blir tagen på allvar och att konkreta åtgärder blir följden. Att Anders Borg skall släppa till pengar till oss är nog bara en from förhoppning.

ICA meddelade i veckan att man skall köpa svensk sida och inte dansk till sin EMV bacon.Det är positivt och är kanske början till att övrig del av deras fläsksortiment blir svenskt. En annan sak är att det vore bra om handeln slutade att ha procentpåslag på sitt kött och gick över till kronpåslag per kg i stället. Det skulle minska prisskillnaden mellan svenskt och importerat kött, för det är väl inte dyrare att hantera svenskt kött kontra importerat?

Hoppet är det sista som överger människan

Sven Jerpdal

Hatten av för KLS-Ugglarp

4 Feb

Statistiken över grisslakten för 2013 kom för någon vecka sedan. Den visar på en bra ökning om mer än 10% hos KLS-Ugglarp. Det är starkt gjort och betyder mer än 50000 grisar. Samtidigt backar SCAN AB med c:a 10% eller över 111000 grisar. Övriga slakterier jobbar på och de flesta gör ett gott jobb.

Vad gör KLS-Ugglarp som ger dem dess ökning? Är det möjligen det danska affärsmanaskapet? Samtidigt så bleknar SCAN alltmer. Vad beror det på? Det är det danska kunskaperna mot den finska sisun. En sisu som inte hör hemma i livsmedelsbranschen. Scan saknar tillräckligt bra chefer och har en betydligt sämre förankring i producentledet än vad övriga slakterier i Sverige har.

Framtiden tycks tillhöra KLS-Ugglarp, som jag tror är störst inom grisslakten i Sverige om 3 år. Häng på danskarna så tror jag att vi kommer att gå mot ljusare tider inom svensk grisproduktion.

Sven Jerpdal