Arkiv | december, 2013

Mycket skall man höra innan öronen trillar av

30 Dec

Det har kommit till mina öron att det finns ett betydande utbud av svenska smågrisar. Då har någon finurlig person kommit på att försöka exportera smågrisar till Tyskland. Det skulle nog gå bra om de grisar som säljs från Sverige hade KUPERADE SVANSAR. Våra bestämmelser hör inte hemma i Tyskland. Det kanske är meningen att om vi kuperar svansarna före Export så kan vi ju spara svansarna tills grisarna kommer tillbaka som Import.

Grisgeneralen vill önska alla sina trogna läsare ett riktigt Gott Nytt ÅR

Sven Jerpdal

Framtidens prisbildning

23 Dec

För en tid sedan talade jag med Farmeks sista VD. Det är Leif Ivarsson som fanns där intill bildandet av Swedish meats. På den tiden höll slakterierna relativt jämnt avräkningspris även om deras utpriser varierade. Leif sa att det var ingen fara om slakteriet gick back första delen av året. Det tog man igen på den senare delen och vid överskott så lämnade slakteriet en efterlikvid. Denna jämna prissättning var klart positiv för grisföretagarna som kunde räkna med relativt jämn lönsamhet över året. De statliga prisregleringarna hade stor betydelse i detta fall.

Numera så har vi en fri marknad som enbart tar hänsyn till tillgång och efterfrågan på fläsk. Prisvariationerna har ökat alltmer efter EU-intädet samtidigt som slakterierna i ökad utsträckning har liksom börsbolagen eftersträvat kvartalsekonomi. Dvs. vinst varje kvartal. Det innebär att vi kommer att få en ökad skillnad i avräkningspris över året. Kanske upp till 25%. Detta passar in dåligt i grisproduktionen eftersom de rörliga kostnaderna har en annan och ofta lägre variation. Lägger vi därtill att den biologiska klockan är konstant, det är 11 månader mellan betäckning av en sugga tills hennes kultingar slaktas, så passar stora variationer i avräkningspris ännu sämre. Vi vet att det är en större konsumtion av fläsk det andra halvåret än det första. Om vi kan styra produktionen mot att ha mindre slakt i jan till feb så kanske vi kunde hålla priset på svenskt fläsk lite högre? Är det möjligt att i likhet med mejerierna stimulera för att få in produkter på mer passande tidpunkter? Nötköttet går lättare att levandelagra hos producenterna.

Det blir ett spännande 2014

Grisgeneralen önskar sina läsare en riktigt GOD JUL

Sven Jerpdal

Vaktombyte på slakterierna.

17 Dec

Under slutet av detta år är det ovanligt stor omsättning på chefer vid våra slakterier. Skövde slakteri har ny VD precis som KLS-Ugglarp. Det senaste är att Magnus Lagergren slutar på Dalsjöfors slakteri. Magnus har likt en vandringspokal under de senaste 10 åren gått från Skövde slakteri till Swedish Meats och därefter till Dalsjöfors för att nu hamna på Kronfågel. Man kan ju fundera på att det påminner om att gå ur askan i elden. Samtidigt meddelas det att Cato Gustavsson hamnar i styrelsen för Dalsjöfors.

Dessvärre har Göran Holm på SCAN glömt att göra vaktombyte vid SLS. Där borde han byta ut Lithell mot en person som kan arbeta även på leverantörernas villkor. Lithells senaste klavertramp är förändringarna runt grisleveranser. Som tidigare anmäls grisarna via internet med lång framförhållning. Det nya är att enl. en ny ännu inte antagen internationell regel skall SLS meddela via sms på torsdagen veckan före ang. leveranser påföljande vecka. Detta skall leverantören bekräfta inom 12 timmar via sms. Varför inte använda internet där grisarna en gång är anmälda? Sms har så många felkällor att det är inte lämpligt i detta sammanhang. Avbrotten och nåbarheten är synnerligen osäker och kunskapen att sms:a saknas hos många. Lithell och hans hejdukar vistas mest i städer där mobiltäckningen är god. Är det så att SLS inte accepterar alla typer av leverantörer? Hur kommer det att gå till då SLS vill ha förskottsgrisar?

Sven Jerpdal

Är konkurs vägen till kokurenskraft?

10 Dec

Vi vet ju alla att vår konkurrenskraft inom svensk animalieproduktion är för svag. Sedan EU-inträdet har de regeringar vi haft, talat om att svenskt jordbruk skall ha samma spelregler som våra konkurrentländer har. Tyvärr så har de fagra löftena uteblivit. Först i år har en utredning tillsatts för att utreda Sveriges bönders konkurrenskraft. Under denna tid har utarmningen av svensk animalieproduktion fortsatt och flera företag är på ruinens brant.

Är konkurs ett alternativ? Under vissa förutsättningar,JA. Konkurs får man se som en reningsprocess och i USA är detta inte något konstigt. Däremot är det skambelagt i Sverige, och detta oavsett orsak. Konkurs innebär att Du frånträder ditt företag och en konkursförvaltare tar över. Det är inte straffbart att gå i konkurs om Du inte har fifflat förstås. Alla Dina affärer som hör till rörelsen sätts under lupp och Du är ansvarig för det Du har satt i pant. Har Du en juridisk person (AB eller liknande) så är troligtvis ditt personliga ansvar begränsat. En konkurs är till en början en påfrestande process men går snart över till en kreativ process. Den kreativiteten kan betyda att Du eller någon Dig närstående kan köpa konkursboet och då till ett mycket lägre pris. Det finns dock ingen garanti att ett återköp kan infrias. Det kan tyvärr betyda att Du själv får betydande skulder som Du i det fallet kan begära skuldsanering för. Det är mycket viktigt att Du väljer rätt konkursförvaltare som förstår sig på jordbruk.

Priset på överbyggda djurgårdar kan bli mycket gynnsamma. Djurstallarna värderas ofta till 15-30% av återanskaffningsvärdet.

Jag återkommer om hur bankerna ser på den här typen av affärer.

Sven Jerpdal

Varför LRF kött?

5 Dec

LRF bildar en ny paraplyorganisation LRF kött. Vi får hoppas att det inte blir ännu en papperstiger enbart för tjänstemännens skull. LRF har med lock och pock fått med sig Svenskt kött, Sveriges grisföretagare, Sveriges nötköttsproducenter och Svenska fåravelsförbundet. Sveriges grisföretagare kom med efter sedvanliga påtryckningar från LRF trots att SGF:s styrelse inte var enig. Betyder detta att våra intresseföreningar som jag ovan nämnt blir överflödiga?

Då jag, vid matmässan i Stockholm talade med programledaren för MITT KÖK, blev jag förvånad. Han trodde nämligen att köttbranschens riksförbund företrädde oss bönder. Jag förklarade emellertid för honom att KRF är en branschförening för slakterier, chark och grossister oavsett om det gäller svenskt eller importerat kött. Vi måste prata med en röst i likhet med Sveriges spannmålsodlarförening som är starka, även om ekoodlarna står utanför.

Det är hög tid för LRF-kött att presentera ändamål och ge en avsiktsförklaring!

Sven Jerpdal