Arkiv | oktober, 2013

Vem kör lånekarusellen?

30 Okt

I senaste Land skriver Martin Berg om bankens ”dödspatrull”.Där beskrivs hur lånekarusellen tagit fart.Genom bankernas iver att ta nya kunder har dessa bjudit över varandra och plånböckerna har varit vidöppna.Man har trott på god lönsamhet och haft stora förväntningar på fastigheternas värdeökning.

Nu blev det inte riktigt så,utan att åtskilliga djurbönder har hamnat i betalningssvårigheter.Vems är ansvaret?Det är alltid låntagaren som är juridiskt ansvarig för sina lån.Men moraliskt måste kreditgivaren också ta sitt ansvar.Många banker chockhöjer räntorna mot låntagaren då det går sämre.Stella Eriksson skrev på Grisgeneralen om risk och ränta.Hans resonemang om bankernas beteende mot kunderna att höja räntor i detta fall gör att man från bankhåll vesäntligt ökar risken för det kapital man lånat ut.Tyvärr sitter de flesta redovisningskonsulterna och tittar på utan att göra annat än att påtala problemen.

Vad göra?För att komma ur problemen kan man ju gå i konkurs men man måste först och främst göra en riktig affärsförhandling med banken där man förutom räntesänkningar begär att banken skriver ner sin lånefordringar.Hur mycket?Det beror ju på det enskilda fallet,men Du måste komma till en nivå på skulderna som gör att företaget kan gå vidare med vinst.Vem kan hjälpa dig?Om Du inte klarar bankdiskussionen så ta hjälp av ett ”proffs”.Jag tror inte att de normala redovisningskonsulterna är något att ha i dessa ärenden beroende på att konsulten vill vara vän med alla,och då särskilt banken.Man har ju redovisningsfirman att tänka på i första hand.

Jag kanske kan ge Dig ett råd?Maila mig då på sven.jerpdal@telia.com

Sven Jerpdal

Annonser

Behövs EMV?

23 Okt

Handeln och då framförallt ICA hårdsatsar på EMV (egna varor).Detta för konkurrensens skull.

Då det gäller animalier så är en allt större del importvaror.Grädde från Österrike och många importostar från våra grannländer.Kött importeras i stor mängd med vidhängande salmonella.Salmonellautbrott rapporteras minst två gånger i månaden och är i ökande.Mycket av det köttet kommer ifrån Irland och Danmark.På Irland funderar kötthandlarna om vi i Sverige är fattiga eftersom ICA och andra köper de billigaste och sämsta kvaliteterna.ICA:s köttstyckning Hillton i Västerås slarvar otroligt mycket,genom dålig sortering,puts och att man smyger in putsslamsor under det kött man exponerar i trågen.Ringer man som kund och klagar blir man i allmänhet dåligt bemött och ingen vet någonting.Genom sin skrämande hantering av kött så förstör man konsumenternas inställning till kött och svensk produktion går ännu sämre.Om man frågar ICA-handlaren så får man svaret att vi måste ha alla dessa dåliga varor eftersom de finns med i ICA:s centrala annonser.

Mycket styrs av handlarnas girighet och begär till att kunna köpa sin andra Ferrari.

Arga Bonden

Utveckla grisrådgivarna!

16 Okt

Inom grisrådgivningen är det gott om välutbildade rådgivare.De har ofta en väldokumenterad teoretisk utbildning men det är ofta lite si och så med praktiska insikter.

En rådgivare skall fokusera på kunden och behandla denna som just en kund.Ta vara på kundens kunnande och innovationer och jobba på dennes villkor.Det är kunden som betalar.Tyvärr är det inte ovanligt att då rådgivaren kommer till grisföretagaren så bemöts kunden med ibland onödigt stor auktoritet,likt en furir.

Mangement är allmänt hållet och alla rådgivare inser inte hur mycket det innefattar.Rådgivaren ägnar sig mest åt peka på sjuka grisar dikutera foder och hjälpa till med PIG-WIN-rapporter.En mycket viktig del är hur arbetar man i grisföretaget,enkla vardagsrationaliseringar osv.Till detta krävs att rådgivaren blir ”stövelkonsulnt”dvs deltar i arbetet under en halv eller en hel dag.MTM-studier är ofta nödvändiga och väl betalda.Ofta behöver man titta in i grisföretagarens organisation och arbeta för förenklingar och förbättringar.

En bra rådgivare skall kunna tala om för kunden vad man kan och får göra,inte som nu,bara tala om vad man inte får göra!

Sven Jerpdal

Hur värderas ditt grisstall?

8 Okt

Alla ägare till jordbruksfastighet har under senare tid fått förslag till nytt taxeringsvärde gällande från 2014.I det fall att du tycker det är något fel så skall du skicka tillbaka till Skatteverket med dina rättelser senast 1 nov.

Enligt Jarl Karlsson på Svenska PIG så kostar just nu en slaktsvinsplats 7000 kr och en suggplats 57000 kr.Det tabellvärde som skatteverket använder för slaktsvinstall är 50% av ovanstående värde med avdrag för ålderskorrektion.

Fastighetsmäklarvärdering ligger mellan 15-33% av återanskaffningsvärdet beroende på ekonomiskt läge på fastigheten och stall utan åker och skog värderas lägst.

Bankerna ryser om du kommer och vill låna till fastighet med nyare stall.Vissa banker vägrar helt enkelt att belåna framförallt mjölk och grisgårdar.Det är framförallt banker med handläggare som inte har kunskap om modernt lantbruk som saknar förmåga att bedöma objekten.Din egen insats måste vara stor,minst 30%.Kan du hitta privatfinansiering kan det vara en god lösning.Vi behöver ”affärsänglar”inom jordbruket och framförallt måste slakterier och mejerier ta en ökad risk hos producenterna.

Brittsommar med 17 grader är härligt.

Sven Jerpdal

När stänger Skara-slakteriet?

1 Okt

Alla grisproducenter som har hängt med känner väl till att vi i Sverige har en onödigt stor överkapacitet i grisslakten.Vad göra?
Den överkapaciteten står i huvudsak SCAN för.

Göran Holm sitter troligtvis inte still och tittar på om detta.Vi vet att SCAN räknar med att slakta c:a 1 milj.grisar till sitt SCAN-märke och rapsgrisar.Samtidigt har Holm sagt att han inte längre vill göra dåliga köttaffärer.För detta har SCAN tagit upp kampen om priserna till handeln och det vi länge längtat efter,att visa priskurrage.Det är av den anledningen vi sett mindre andel SCAN-varor i affärerna,och framför allt ICA har kompenserat med dåliga importerade köttvaror.
Dessutom vill Göran Holm skapa allianser till andra slakterier.Vi ser också att SCAN vill ha en större koncentration av producenter närmare Kristianstad.
Därför tror jag att ett tillkännagivande av att Skara -anläggningen läggs ner, inte är långt borta.Detta skulle öka konkurrensen om grisarna till företagens fromma.

I förra veckan tillkännagavs att VD:n för KLS-Ugglarp,Johan Andersson flyttar till Lantmännen i Malmö och blir där chef för Lantmännen lantbruk.Vi önskar honom lycka till!Vem efterträder?En ren gissning från min sida är att kanske rekryterar man en ny VD ifrån ägaren i Danmark?Vi behöver mer nytt blod i slaktbranschen.

Sven Jerpdal