Arkiv | augusti, 2013

Vilket är bästa slakteriet?

27 Aug

SCAN anses av många att vara marknadsledare.Det var man också fram till år 2000.Konkurenterna mätte sig enbart i volym,vilket enligt min uppfattning är fel.Viktigare parametrar är effektivitet och hur man lyckas på marknaden.Jag har under sommaren läst Percy Barneviks bok Ledarskap 200 råd en bok jag varmt rekommenderar till läsning för affärsledningarna i våra svenska slakterier.I den boken läser jag ”framtiden tillhör inte de stora företagen utan de snabba.Skulle de stora företagen bli snabba så måste man se upp”.Detta citat understryker vad jag ovan skriver om våra slakterier.

Framtidens slakterier måste snabbt kunna följa marknaden,ha en hög förädlingsgrad och ha olika möjligheter till försäljning.Det blir framtidens marknadsledare.De företag som lierar sig för hårt med våra affärskedjor får allt svårare att agera självständigt.EMV-produkterna kan ge volym men med lägre lönsamhet.Det visar sig att slakterier som sköter sina marknader och växer till efterhand med full lönsamhet är de man skall satsa på.Man måste inte vara stor och dessutom kan mycket väl en nyetablering gå bra.De mest framgångsrika just nu kan sägas vara Ginsten,Dalbergs,Skövde slakteri och den senaste i familjen,Lövsta kött som är på G.KLS-Ugglarp har stark tillväxt som kan skapa växtvärk.

Sensommarvädret är toppen så att skörd och halmbärgning går utmärkt även om volymerna är betydligt lägre än i fjol.

Sven Jerpdal

Avnotera SCAN!

20 Aug

Scan har sedan maj 2011 haft samma officiella notering på griskött.De övriga seriösa har redovisat noteringar som varit rörliga till marknaden.Detta innebär att man mörkar från SCAN:s sida eller att det är som vanligt att man vet inte vad man sysslar med ifrån deras håll.Det förefaller konstigt eftersom SCAN har som övriga,rörliga priser på nötkött och lamm.

Relevanta prisjämförelser är mycket viktigt inom grisbranschen eftersom en nödvändig bench marking blir allt vanligare hos oss grisföretagare.Vi måste veta mer om nuet och framtiden för att kunna bli framgångsrika inom grisbranschen.

En tidigare chef Fredrik Jönsson på SCAN sa att han inte fick yppa några priser eftersom HK SCAN är börsnoterat i Finland. Betyder också det att man inte talar om priser till sina kunder,då man skall sälja?I så fall är det väl inte konstigt om det går knackigt för HK SCAN.

Jag vill uppmana alla medier som idag publicerar SCAN-noteringen på slaktsvin att kasta den i papperskorgen då den inte längre fyller någon funktion.

Sven Jerpdal

Försvinner garantiprserna?

14 Aug

Under den gångna veckan diskuteras den svenska prisnivån på griskött.Magnus Lagergren vid Dalsjöfors påpekar att det tyska grispriset har varit 3 kr lägre än det svenska och att detta skulle vara huvudorsaken till att flera slakterier ”sitter tjocka” på fläsk.Jag vill bara påminna att för några år sedan var det svenska priset 1,50 kr lägre än det tyska under en längre tid.Detta gav upphov till det största raset i framförallt smågrisproduktionen på mycket länge.Följderna av detta vet vi ju,med ett flertal nedlagda grisgårdar.

Det viktiga är att försöka hitta en formel för framtiden.Garantipriser prövar vi just nu och det verkar prisdrivande på ett sätt som alla slakterier inte klarar.Däremot kanske ett golvpris kan fungera med marknadstillägg som följer med verkligheten i vår omvärld t.ex.Tyskland.Fasta priser är att föredra I övrigt vill jag hänvisa till förra veckans nr av Grisgeneralen. Det gör kreditgivarna mer positiva.Ska vi ha en framtida grisproduktion i Sverige så krävs fastare normer.

Förra veckans inlägg på Grisgeneralen var nr 100.Statistiken visar att 214 besök gjorts per inlägg och ökningen de senaste månaderna har varit nära nog 50% mot året innan.Internationellt så har bloggen besökts från 28 länder i världen.Efter Sverige har jag sett att Finland kommer tvåa.Jag hoppas Grisgeneralen uppskattas för vad den är och tackar för visat ökat intresse.

Sven Jerpdal

Nya leveransavtal

7 Aug

Under senare tid har flera slakterier sagt upp innevarande leveransavtal.Några slakterier vill om möjligt ändra innevarande avtal,vilket inte är så lätt utan frivilliga överenskommelser.
Detta kan tolkas som att årets avtal hamnat något högt och att optimismen inför 2013 var stor.Skillnaden mellan grisproducenter är stor och hos SLS-SCAN ända upp till mer än 5 kr per kg i skillnad.Det betyder ända upp till 450 kr per slaktgris.Slaktarna upplever en klart försämrad lönsamhet i sitt led.

Inför 2014 tror jag att en återgång till tidigare modeller blir den framkomliga vägen.Det innebär att slakterierna kommer att ha mer rörliga avräkningsnoteringar och tilläggen måste vara prestationsbaserade,dvs.baserat på årsleveranser, veckoleveranser, överstående och förskottsleveranser,kort sagt effektivitet och följsamhet till marknaden.Balansen mellan smågris och slaktgrisledet måste normaliseras att ligga omkring 45%smågrispris av slaktgrisvärdet.

Vi som leverantörer måste ha klart för oss att vi har kunder med valmöjligheter i slutänden av vår produktion.

Spannmålsskörden har kommit igång hos oss.Den lilla andel höstvete som finns hos oss ger mellan 3-4 ton per ha och tidigt korn har jag någon uppgift på att det ger c:a 4 ton per ha.

Sven Jerpdal