Arkiv | juli, 2013

Risk eller ränta

31 Jul

Upppig AB begärdes i konkurs för en tid sedan. Man blir ju alltid lite nyfiken på varför ett bolag går omkull och funderar på bakgrunden.

Jag beställde några bokslut från Upppig AB från bolagsverket och läste igenom dem. Man kan ju alltid belasta företagsledningen för att vara för svag och inte tagit rätt beslut i rätt tid. Inte sett över sitt hus och haft för stora kostnader kontra för små intäkter, osv.

Jag gör en intressant reflektion när jag tittar på balansräkningen och jämför bolagets skulder med dess räntekostnader. Noterar att räntan är väl 3 procent högre än den ränta Lidgris AB betalar. Under mina år i branschen har det sagts att grisproduktionen verkar på en mogen marknad. Om marknaden är mogen är det bra om kreditgivarna som lånar ut pengar till fastigheter och investeringar känner till marknaden och vet vilken förräntning en investering i svensk grisproduktion orkar bära.

Jag påstår att banken drivit Upppig i konkurs. Hade banken lånat ut pengar till den nivå som grisproduktionen avkastat så hade Upppig varit kvar på banan. Genom den höga räntan dränerar banken företaget på flera hundratusen kronor om året. Pengar som istället kunnat används till amorteringar.

Räntenivån anses vara ett instrument som hänger ihop med risken. Hög risk = hög ränta. Jag vänder på resonemanget. Om banken tar hög ränta utsätter de sig för hög risk. Tar de låg ränta utsätter de sig för låg risk. Knyter banken en amorteringsplan till räntenivån och använder den ”lägre räntan” till att betala av på skulderna så klarar sig banken ifrån kreditförlusten.

Det är lättare att förlora mycket pengar än tjäna lite.

I Upppgis fall hade de troligen undvikit en kreditförlust på 7-9 miljoner.
Säg till banken vid förhandlingar, höjer de räntan medverkar de till att driva er i konkurs.

Vilken bank vill det?

Stellan Ericsson

Öka bondens status!

24 Jul

Inom vård omsorg och skola kämpar man för högre status.Detta tar sig uttryck i högre lönekrav.En sjuksköterska anser sig vilja ha 24000 kr i begynnelselön+ob.Lärare som har tolv veckors ledighet per år anser att de är värda 40000 kr per månad.
Växtodlingsbönderna har det generellt sätt bättre än animalieproducenterna.Mjölk och grisbönder som ofta jobbar 50-60 timmar per vecka kan möjligen kvittera ut 50-75 kr per timme utan ob efter att banken fått sitt.I allmänhet tycker folk att vi bönder är så rika.För de som äger sina lantbruk kan det stämma i en del fall.Men vem kan sälja av sitt levebröd?

Att tro att TV-program som bonde söker fru (eller man) och farmen skall höja vår status är närmast att beteckna som fånigt.

Jag förstår inte varför LRF inte ägnar sig åt basproduktionens lönsamhet?Att koka sylt och saft,ha bed&breakfast,klippa får och sälja ull etc.verkar att vara det som de styrande inom LRF tror är vår framtid.Med sådana visioner är snart det verkliga produktionslanbruket borta.

Sven Jerpdal

Svensk dubbelbestraffning

17 Jul

Igår blev det klart att vi i Sverige gjort fel angående bestraffning av skattefiffel.Den som fått skattetillägg skall dessutom inte kunna dömas för skattebrott och därmed kunna hamna i finkan.Dessa felaktigt dömda ges nu möjlighet till resning, frisläppande och att kunna få skadestånd.Gott och väl att det bringas klarhet i detta.

Har vi samma sak inom jordbruket?I det fall att man döms för miljöbrott så drabbas man dessutom av sanktioner på våra EU-stöd.Då kommer återbetalningskrav.Inom animalieproduktionen kan Du vid minsta anmärkning drabbas av sanktioner på EU-avgiften,få eventuella certifikat indragna och dessutom bli dömd i domstol för vanvård av djur.Här pratar vi inte enbart om dubbelbestraffning utan om trippelbestraffning!Detta är en mycket viktig fråga som LRF måste ta i,och det är NU!

I övrigt vill jag varmt rekommendera professor Jerker Nilssons artikel under synpunkten i ATL.Läs den!Han behandlar som vanligt mycket viktiga frågor för svenskt jordbruk och den här gången angående att ”vi i Sverige skall ligga före”och att detta är ingen tävling i sig.

Sven Jerpdal

Vinstförbud i grisproduktionen?

10 Jul

I förra veckan i Almedalen var det många politiker som talade om förbud för vinstuttag inom privat vård och skola.De politiker som inte talade om detta teg och verkade att hålla med om detta.
Det verkar som att samma förbud mot vinstuttag även gäller mat och då i synnerhet animalieproduktionen.Inom gris-,mjölk-, och äggproduktionen har man negativ förräntning.
Enligt SCAN-SLS:s ekonom så anser man att slaktsvinsplatsen skall ha en pay-offtid på 50 år.Det är 3 ggr så lång tid som man bör räkna rent företagsekonomiskt.Med SLS inställning så kan man bara konstatera att Lithell och hans gäng inte tror på svensk grisproduktion!

Igår kväll hade jag förmånen att bevista Östra Svealands köttklubb och dess sommarmöte.Mycket trevligt möte med Lövsta kött och Huddunge slakteri som sponsorer.Utmärkt marmorerad biff grillades och avnjöts.Ett mycket trevligt gårdsbesök ingick och tongångarna bland nötköttsproducenterna övervägande positiva.
Kommer det någonsin positiv framtidstro tillbaka till grisnäringen?

Sven Jerpdal

Pratvecka i Visby.

4 Jul

Under innevarande vecka pågår politikerveckan i Almedalen på Gotland.Detta är en tummelplats för mer eller mindre kvalificerade pratkvarnar,lobbyister och murvlar.
Enligt uppgift så deltar man ifrån LRF och SCAN.Vad gör dessa i Visby och till vilken kostnad.Får vi bönder tillbaka något av vad detta jippo kostar oss?
I en debatt gällande köttkonsumtion och produktion på TV härom kvällen deltog en ledamot från jordbruksutskottet vid namn Jens Holm (v).Att vara så dåligt påläst och dessutom använde fakta så vårdslöst, måste bemötas.Var fanns LRF i debatten?En köttbonde från Gotland framträdde på ett förtjänstfullt sätt och förklarade så bra att t.o.m.Holm borde ha begripit de rätta sambanden.Man diskuterade koldioxidutsläppen som vår inhemska köttproduktion orsakar och sa att dessa utsläpp var lika stora som vad vår biltrafik åstadkommer.Däremot sägs det aldrig ett ord om hur mycket koldioxid som det gräs och grödor ”käkar” som är foder till alla våra produktionsdjur.Vad jag vet så äter inte en enda bil någon koldioxid.Man borde belysa nettoeffekten.Det är hög tid att LRF och våra organisationer räknar på detta! Det skulle nyansera debatten och framförallt kunna förklara för deltagarna i Almedalsveckan hur fakta är.
I övrigt är väl rosévinsveckan i Visby mera en anpassning till den 4-6 veckor långa semester som stundar för de flesta deltagarna.
Äntligen verkar det att komma lite fint höväder.

Sven Jerpdal