Arkiv | juni, 2013

Slakteriförbundet återuppstår?

30 Jun

Lagom till midsommar publicerades att Scan,KLS-Ugglarp och avelspoolen skall bilda ett samarbetsorgan med syfte att stärka svensk köttmarknad.Det kanske är lovvärt framförallt för Scan som det går allt sämre för.Det gamla slakteriförbundet hade som uppgift att vara med i prisförhandlingar mot staten i våra då reglerade köttpriser.Detta moment är numera borta.De övriga uppgifterna som man har haft var att samordna export av kött och samordna prissättning och villkor till producenterna.Vad skall den här nya organisationen göra?Det känns som en kartelliknande sammanslutning.Är det då frågan om kartell för eller emot oss producenter?

LRF bildar också en som man säger paraplyorganisation för svenskt kött.Vad skall denna intresseorganisation göra?LRF har ju verkligen visat hur lite positivt man har gjort för köttproduktionen.Kan det vara så att LRF vill skapa ett eget fögderi för Lennart Nilsson?Det positiva är att Sveriges Grisföretagare har varit så förnuftiga att man har valt att stå utanför detta nya LRF-påhitt.

Det är inte nya organisationer, som kräver oändliga och ofta fruktlösa möten,vi behöver.Utan det är bättre lönsamhet vi behöver,och det är bråttom!

Efter en skön vecka i vackra Blekinge har Grisgeneralen åter fattat pennan och just passerat 20000 besök på min blogg.

Sven Jerpdal

Annonser

Bankerna ser järnspöken

19 Jun

Fram till för några år sedan hade bankerna slussportarna öppna för utlåning av pengar till satsning i svensk animalieproduktion.Man vräkte ut pengar till de som ville satsa på mjölk eller grisproduktion och detta utan några specilla prövningar av låntagarnas förmåga.
De senaste åren har bankerna börjat att på allvar pröva projektens återbetalningsförmåga.Dessutom målar man upp den ena riskfaktorn efter den andra och tror att allt negativt händer samtidigt.Detta har resulterat i nära nog nyutlåningsstopp för mjölk och grisanläggningar.Till utestående fordringar höjer man räntorna våldsamt,ja ända upp till 8% på topplån.Vidare ökar bankerna kraven på amorteringar upp till 10% på hela låneskulden.I några fall har man krävt att jordbruksfastigheterna skall säljas.Danske bank verkar att vara tuffast,men även en del mindre sparbanker kan vara väl närgångna.
Det förstår ju vem som helst som kan praktisk lantbruksekonomi att situationen är ohållbar.Vi behöver hjälp med riskkapital och lånegarantier som ger långa löptider på lånen,ända upp till 40 år.
Vi är nu nere i en mycket låg investeringstakt inom grisnäringen som innebär att vid oförändrad produktionsvolym skall stallarna fungera i 120-150 år.Vad gör SGF och LRF åt näringens framtidsutsikter som är värd namnet åtgärder.

Nu tar Grisgeneralen några extra dagar ledigt och önskar sina läsare en Glad Midsommar och mycket grillning.

Sven Jerpdal

SGF skjuter lönsamheten på framtiden

11 Jun

Sveriges grisföretagare tog vid sitt årsmöte i Skåne beslut om att inleda undersökningar angående förändringar av djurskyddsbestämmelserna för grisar i Sverige.Detta i syfte att minska vår konkurensnackdel mot importerat griskött.Detta finns utförligt redovisat i bl.a.tidningen LAND.
Detta tar tid och åtgärder behövs nu!!

Det verkar som att styrelsen är blind för verkligheten och att framförallt slaktsvinsledet håller på att förblöda.SGF:s idé om att kunna ha ytterligare en gris per box om 10 grisar får endast marginell betydelse.Visserligen minskar de fasta kostnaderna med 9% men sämre tekniskt resultat gör att vinsten blir 5-10 kr per slaktsvin.
Styrelsen MÅSTE fokusera på de omedelbara och direkt påverkbara faktorerna som är,finnansieringsfrågorna,prisbildning och inte minst leveransavtalen.SCAN leveransavtal är urvidriga genom sin juridik och ensidiga villkor och bör kallas för slavkontrakt.
Varför är styrelsen så omedveten om verkligheten?Är det p.g.a.inkompetens eller är det pappa LRF som styr eller har styrelseledamötena så guldkantade egna avtal att de varken kan eller törs ta fighten?

Efter förra veckans blogg har jag verkligen fått respons och att det är åtskilliga som ligger synnerligen risigt till är ett faktum.Vad har dessa för möjlighet till hjälp och omsorg från vår intresseförening SGF och branschförening LRF att se fram emot???

Sven Jerpdal

Konkurs hot eller möjlighet.

5 Jun

Med anledning av att UPPPIG AB nyligen begärt sig i konkurs vill jag kommentera följande.Efter att ha varit med om att bygga upp företaget är bitterheten över UPPPIG:s avveckling mycket stor.

I början av 2000-talet gjordes flera kalkyler över svensk grisproduktions konkurrenskraft i jämförelse med våra närmaste konkurrentländer.Dessa kalkyler visade att vår nackdel var c:a 2,50 kr sämre,varav 1.10 kr för slaktsvisledet.För UPPPIG:s del hade vi haft 12 milj kr bättre resultat med dessa 1,10 kr per kg.Då hade företaget kunnat bedrivas som ett normalt företag och haft en utveckling.Praktiken bekräftar de kalkyler som gjordes.UPPPIG har funnits i 15 år.

Förutom den långa och dåliga grisperioden i Sverige var den utlösande faktorn orsakad av SLS-SCAN.SLS uppfyllde inte uppgjorda avtal vad gäller leveranser av smågrisar.Då vi konsulterade advokat för tolkning av avtalen blev cheferna Lithell och Nilhén så förbannade på oss att man beordrade alla sina underlydande att dessa inte fick ha några kontakter med oss på UPPPIG.Därefter utsattes vi för mycket negativ behandling som bl.a.resulterade i att vi inte fick de smågrisar som var kontrakterade.
Då banken såg att det gick allt sämre för oss så höjdes räntorna kraftigt.De borde ha sänkts i stället.

Jag vet att många fler grisbönder än vad man tror lider av synnerligen dålig lönsamhet.Man har huggit ner skogen och subventionerar med annan verksamhet.Ett; råd tänk igenom och sätt ner foten i tid.

Sven Jerpdal