Arkiv | maj, 2013

Vem bryr sig om svensk grisnäring.

29 Maj

I skrivande stund pågår LRF:s riksstämma på Sånga-Säby.Vid den tillställningen finns inte ett ord skrivet om svenskt produktionsjordbruk.

Vi som är verksamma inom vår näring vet hur svag lönsamheten är i allmänhet och inom mjölk och grisproduktionen i synnerhet.LRF talar om ytterst marginella saker som t.ex.matlandet Sverige,appar,jakt och enstaka bestämmelser som många gånger är ickefrågor.Man undviker konsekvent grundfrågorna lönsamhet.Dit hör inte minst finansieringsfrågorna som det verkar att saknas kompetens inom LRF för.Att som LRF gjort låta bankerna härja fritt är förödande.Vi behöver tillbaka till 1970-talets villkor med bottenlåneräntor och långa amorteringstider som harmonierar med animalieproduktionens villkor.

Inom grisnäringen är det ännu värre än inom mjölken.Per Karlssons profetior håller jag helt med om.Vi blir ett kuriosaland vad gäller grisar i världen då vi kommit ner till knappt 1 milj producerade grisar per år.Lägger vi till finansierngsfrågorna så är vi väldigt illa ute.

Vid Sveriges grisföretagares stämma nästa vecka måste det visas upp ett ”jävlarenamma” och tillsättas en styrelse som brinner för våra produktionsfrågor.Ingmar Olsson måste visa en glöd som han verkar att sakna,i annat fall måste han bytas ut.Sveriges grisföretagare måste sluta upp att gå i LRF:s ledband.

Det kanske är dags att vi som sysslar med kärnverksamheten borde ansöka om att bilda en sektion inom Svenskt Näringsliv?Då kan LRF fortsätta med sin folkrörelsetanke och ytterligare närma sig Hembygdsföreningen.

Konkurserna kommer nu!!Hur många kan LRF och Sveriges grisföretagare tillåta??

Sven Jerpdal

SCAN har en hemlig agenda

22 Maj

Enligt välinformerade källor inom Scan har jag erfarit att Scan endast kommer att köpa in 1 miljon grisar till slakt för sitt scanmärke.Det är ungefär 25% av Sverigemarknaden.Övrigt kött som man skall processa,t.ex.emv och hansa kommer att köpas rentav som import bara det är billigt.
Vidare vill man minska på den öppna smågrisförmedlingen till förmån för integrerad och externintegrerad slaktgrisproduktion.
Att få producenterna närmare slakterierna visar de uppgjorda leveransavtalen.Ju närmare slakteriet dessto högre pris.Just nu ligger deras avtal och avtalsförslag mellan 18 till 18,50 kr per kilo om man levererar nära Kristianstad.
Slutsatsen blir att den svenska slakten av Scan:s grisar kommer att ske i Skåne och att man utan vidare kan slå igen Skaraslakteriet.Det skulle dessutom betyda att KLS-Ugglarp tappar slaktmöjlighet i Skara.
För grisnäringen totalt betyder det att vi fort nog kan komma under 2 milj producerade grisar i Sverige.Fler anläggningar blir tomma.

Detta är den kalla verkligheten och vem kan tro på att vi inom några år skall producera 4 milj grisar med lönsamhet.Det framstår tyvärr mera som ett önsketänkande.

Sven Jerpdal

Rapsgrisen härsknar

15 Maj

För första gången på 60 år kan man köpa härsket griskött i svenska affärer.

Under den gångna hösten lanserade SCAN sin rapsgris med pukor och trumpeter.Introduktionen gick jättebra och julskinkan belönades med bästa betyg.Kasslern och filén var fin.Senare har något hänt.I den Bacontest som Allt om mat gjort och jag skrev om tidigare,anmärkte man på att rapsgris-baconet hade en härsken smak.
Mina egna erfarenheter då jag köpt rapsgriskött är blandade.Julskinkan ,jättefin,kasslern,jättefin filén fin.Däremot har jag köpt såväl kotlett som karré och båda har då jag tillagade dessa 2 dagar före bäst-före-datumet varit mycket ”sladdriga” och tydligt härskna!
Scan har tydligen förstått detta eftersom slaktgrisarna som fått raps,får stå på stall extra länge hos slakteriet för att pH-värdet i köttet skall gå ner.
Hur fungerarar rybs-grisen i Finland?Kan det vara fel raskombination på rapsgrisarna i Sverige?Det är mycket viktigt att Scan kommer under fund med problemet härsken rapsgris då detta är ett bra initiativ.

Sven Jerpdal

Slaktsvinsstallarna är värdelösa.

8 Maj

I rådande smågrisbrist och svaga fläskpris måste man beteckna slaktsvinsstallarna som värdelösa.Får man inte tag på smågrisar är det definift så.

Jag har gjort en ekonomisk beräkning med utgångspunkt ifrån Robert Paulssons ekonomiska kalkyler i tidningen Grisföretagaren nr 10-2012.Då jag räknar ihop samtliga rörliga kostnader inkl.riskpremie då kommer jag till följande.
Suggplatsen kan vara värda 33000 kr vid en årskostnad om 8,5%.
Vid ett smågrispris på 716 kr krävs vid samma beräkningsgrund 17,10 kr per kg fläsk.I medeltal är avräkningspriserna mellan 16-17 kr för dagen.Således finns inga pengar till förräntning och därmed är värdet av en slaktsvinsplats 0 kr.

Vi vet också att SCAN bl.a. bjuder upp till 750 kr för smågrisar om 30 kg levande vikt.De slakterier som gör som SCAN måste också ta ansvar för att betala ett avräkningspris som gör att slaktsvinsledet kan leva vidare.För att nå full lönsamhet med nuvarande kostnader krävs 19 kr per kg fläsk..

Bankerna är livrädda för större mjölkföretag och slaktsvinsgårdar.

Sven Jerpdal