Arkiv | april, 2013

Hur nöjd är leverantören?

30 Apr

Leverantörsnöjdheten varierar mycket mellan slakterier och leverantörer.Det man klart kan konstatera är att mindre leverantörer i allmänhet är mer missnöjda än större.Det gäller främst avräkningspriser,som på nötsidan kan skilja upp till 100% och på grissidan upp till 30%.Dessutom får ofta de mindre leverantörerna vänta längre på slaktleverans.

I SLS ”hurra-vad-vi-är-bra-tidning”redogör man för en nöjd -leverantörundersökning.Alla som läst boken hur man ljuger med statistik genomskådar denna redogörelse snabbt.Undersökningen har gjorts på SLS hemsida där man var tvungen att uppge sitt leverantörsnummer.Det säger sig själv att den kritiske inte vågar svara med risk för negativ särbehandling från SLS t.ex.uteblivna smågrisleveranser.Att publicera en dylik rapport utan att tala om svarsprocent eller hur många leverantörer som ingår i materialet är löjeväckande.Vi vet att SLS har c:a 15000 leverantörer i sitt register.Kanske har 150 st svarat och då är det 1% av leverantörskåren.

Sven Jerpdal

Djurtransporter

24 Apr

I skrivande stund är en transportstrejk ett faktum.Hur det påverkar oss grisproducenter är ännu ej klart.Det vi med säkerhet vet är att störs transportkedjan någon stans fram till konsument så får vi snabbt ökande problem med överfulla stallar.
Normalt fungerar transporterna bra men försämras på några håll.Det visar tre livsvinstransportörerna som lagts ner och dessutom drabbats av konkurs.Dessa åkare har varit kopplade till SCAN som pressat dem till undergång.Nya åkare har kommit och hela tiden försämras kvaliteten i tranporterna.Nu senast har jag fått rapporter om smågrisbilar som inte gjorts ren på tre-fyra transportuppdrag.Då dessa ej använt strö så har bilarna varit genomskitiga.
Vi vet att särskilt SCAN har pressat transportpriserna så långt att åkarna säger själva att ett större underhåll på bilarna eller rent av att byta lastbil finns inte ”på kartan”.
Visst är det bra med upphandling av transporter men det får inte gå ut över djuren eller smittskyddet.

Sven Jerpdal

Överstående grisar

17 Apr

Det är ytterst anmärkningsvärt att SCAN-SLS inte klarar av att hantera överstående grisar.De övriga slakterierna har också överstående grisar men klarar att hantera detta på ett godtagbart sätt.

Att som Torbjörn Lithell ,i senaste LAND bagatellisera detta tyder på att han inte har förstått problemet.Vi har övre gränser för beläggning i våra grisboxar och då vi överskrider dessa inträffar onödigt djurlidande.Det har under början av detta år på många gårdar varit överbeläggningar på upp till 35%.Det är i huvudsak på ett flertal av SLS lerverantörsgårdar.Lithell är antingen blind eller döv som inte har uppfattat detta problem,och han verkar dessutom vara i avsaknad av empati för djuren som säger sig inte veta om något om ev.djurlidande.Jag vet däremot att SLS betalat ut ersättningar för grisar som varit anmälda men överstående och som har dött eller varit tvungna att avlivas.Ersättningen har bestått i full slaktlikvid +kadaverkostnad + extra arbete.Hur länge skall SLS få hålla på som de gör?
Ansvaret i denna mycket allvarliga fråga borde prövas juridiskt och på så sätt rentvå oss grisproducenter.

Sven Jerpdal

Var finns Ingmar Olsson?

10 Apr

Under de senaste veckorna har vi kunnat läsa i pressen om att regeringarna i Danmark och Finland satsar stora pengar i deras framtida grisnäring.Vad gör Sveriges grisföretagare och LRF?Som vanligt står och tittar på?Danmark och Finland betecknar Sverige som sina hemmamarknader och flyttar därmed fram sina positioner på vår bekostnad.
Ingmar Olssons slätstrukna ledare fungerar mest som sömnpiller.Det är mer än hög tid att ryta till och nå resultat för svensk grisproduktion.
Vi har Per Karlsson som är en stor visionär,kunnig i vad grisnäringen betyder för det svenska folkhushållet.Han har gjort ett stort mycket bra material som belyser lönsamhet sysselsättning och betydande påverkan på BNP.Om Per har ledsnat kan jag förstå men att Sveriges grisföretagare och LRF inte spinner vidare på hans material är obegripligt.Jag har stor förståelse för att grisproducenterna kring Kristianstad lämnar LRF.
Det går inte med de svenska förutsättningarna att tro på en lönsam grisnäring framöver.

Sven Jerpdal

Just nu krävs 18,50 !

3 Apr

I förra veckan kunde vi läsa att slaktarna ansåg att deras kalkyl på grisen inte räckte till.Då vi producenter säger samma sak så sägs det att vi gnäller.

Smågrisar som på den öppna marknaden kostar upp till 730 kr fritt köparen gör att tillsammans med foderkostnaden om c:a 650 kr och övriga kostnader ger en break-even punkt vid 88 kg slaktvikt om 18,50 kr per kg griskött.Om man använder balansnotering som brukar ligga kring 45% så ger det samma utslag.
Slaktarna bör ta ett ökat ansvar för fläskprissättningen så att det harmonierar bättre med smågrispriset.Smågrispriset sätts ju nämligen av slakterierna.
De priser som finns på marknaden idag varierar från 12,77 kr upp till c:a 18 kr.SCAN skämmer som vanligt ut sig genom att till de som har sämst betalt får 10,27+2,50=12,77 kr per kg.Man kan tycka att dessa producenter får skylla sig själva,men SCAN borde veta hut!

Fortsätter denna skeva prisbild så utarmas den spec.slaktgrisproduktionen ytterligare.Ytterligare en faktor som är mycket allvarlig är att många slaktsvinsanläggningar står stilla eller kör med starkt reducerad kapacitetsutnyttjande,beroende på smågrisbristen.Om vi skall nå balans krävs krafttag för att öka smågrisproduktionen.

Sven Jerpdal

Just nu krävs 18,50!

3 Apr