Arkiv | februari, 2013

Ta befälet över ditt bokslut

27 Feb

Vi är uppe i högsäsong med boksluten.Många överlämnar ansvaret helt till någon bokföringsbyrå.Det är nog bra men kom ihåg att det är DU som skriver på handlingarna.

LRF-konsult och många andra byråer går på försigtighetsprincipen,vilket man skall.Tyvärr är man ofta alltför försigtig.Vad gäller avskrivningar så är det ofta så att det mesta är för mycket avskrivet.Anpassa avskrivningarna till verkligheten.Vad gäller lager och då i synnerhet egenproducerade så är man alldeles för försiktig.Man bör hålla sig till återanskaffningsvärdet eller den verkliga produktionskostnaden.Då vi inte längre betalar förmögenhetsskatt för tillgångar i rörelsen så finns inga motiv till att undervärdera sina lager.

Det är av stor vikt att värdena är så nära verkligheten som möjligt då bankerna skall bedöma Din soliditet och värdet av ev.företagsinteckningar.Bankerna har för avsikt att mera individuellt bedöma företagens kreditvärdighet.I förkommande fall komplettera med en justerad resultat och balansräkning.

Första vårdagen är i antågande idag!Härligt!!

Sven Jerpdal

Marknadsföring av kött.

20 Feb

För två veckor sedan beskrev jag de 4 P:na i marknadsföring.Nu kommenterar jag detta med koppling till köttförsäljning.

Det första P:et blir Produkt.God kvalitet är nr ett och innefattar ett mört kött välsorterat och förpackat i lagom stora och snygga förpackningar där du kan se köttvaran.Bra förpackningar erbjuder SCAN,Gudruns,Jakobsdal.De sämsta är ICA-hiltons och ICA-basic,ty dessa gömmer en stor del av varan.ICA sorterar dessutom dåligt och det som behöver vara vaccat gör man inte.Övriga intar ett mellanskick som inte alltid är så lyckat.Produktutveckling är SCAN-s bästa gren och ligger främst av svenka slakterier.Några få av de övriga är inte utan framgång,medan de flesta t.ex Lövsta kött,Carlssons,ICA med flera står still i utveckling och väljer hellre att kopiera vad de bästa gör.

Plats betyder att varorna skall finnas där kunden är vid tillfället för köp.Här är SCAN dålig och har varit det under en mycket lång tid.Vidare är det en viss skillnad på platsen där varan skall säljas.T.ex.saluhallar har i allmänhet kunder med större plånböcker än de stora supermarkets.Hemförsäljning kan vara en bra plats om platsen är hyggligt tillgänglig.Leveranssäkerheten är således mycket viktig.

Påverkan genom olika medier är viktig.Det måste dock samordnas med tillgången på varan som skall säljas.Vi har vant oss vid att mera upplysa köparen om ursprung och innehåll,som är viktigt att veta,men att öka lusten för köp är vi jättedåliga på.Vi måste kunna ge kunden en aptitretare som ökar köplusten.T.ex.högrevsfärs för den djupa köttsmaken.Svenskt kött skall hålla på med sin grundinformation om svenskt kött och tillverkarna skall erbjuda bra produkter som ger ett sug.

Priset sägs påverkas av importen.Förvisso ligger det en hel del i detta men vi vet ju att bra varor inhemska som importerade kan nå betydligt högre priser än vad som gäller i allmänhet idag.Tyvärr så används priset för att kompensera om man är dålig på de ovan nämnda P:na.Ex.Scan har bra varor men dåliga på att uppfylla ”just in time”och då kompenserar man detta med ett lägre pris,som i sin tur förstör prisbilden för övriga svenska slakterier.

Sven Jerpdal

SCAN orsakar moment 22!

14 Feb

Början av det här året har skapat jättestora slaktköer på gris hos SCAN.Detta har resulterat i att många uppfödare har både två och tre veckors överstående grisar.Som alla förstår får det stora konsekvenser ute i stallarna.Det blir för trångt och därmed äventyras djurvälfärden.Dessutom blir det betydande på frestningar på ekonomin såsom högre kostnader och ansträngd likviditet.
I några besättningar har besökande vetrinärer och inspektörer sett sig nödsakade att anmärka på detta,vilket äventyrar den certifiering som infördes för några år sedan.Vi får ju inte leverera grisar om vi inte har ett giltigt certifikat.Enligt Scan:s avtal kan vi heller inte leverera till annat slakteri utan att böta 500 kr per lev.gris.
Det förefaller att de ansvariga inte fullt ut förstått problemet och än mindre fördelat leveranserna så att grsarna kan ha det hyggligt i våra boxar.
Scan förefaller att ha två till tre veckors överstående och man slaktar något över 20000 grisar per vecka.Vid en förfrågan hos några konkurrenter så är problemet under kontroll med c:a ½ veckas slaktkö.
Vad gör inte SCAN som de andra slaktarna klarar upp.

Efter ett möte med Scan:s nye vd i Sverige,Göran Holm,uppfattas mycket goda saker kunna hända hos Scan och därmed hela svenska grisnäringen.
Jag återkommer senare om detta.

Sven Jerpdal

P:P:P:P:

6 Feb

Jag har haft förmånen att under en vecka fått njuta av sol och värme i sydligare trakter.På 70-talet talade framför allt flickor om de 4 P:na.Pass,Pesetas,P-piller och ”pilletten”.Det har fått mig att tänka på de 4 P-na som f.d.rektorn Mårten Karlsson lärt mig ang.dessa bokstäver ,vad gäller marknadsföring.

Pris är det första P:et.Här jämförs de flesta varorna både kvalitetsmässigt och med import.Det används också av aktörer för att kompensera att man är dåligt på något av de följande P-na.

Plats innebär att varan skall finnas på den plats där kunden vill köpa den när kunden är där.

Produkt menas med kvalitet smak och tilltalande förpackningar och rätt storlek på desamma.

Påverkan tänker vi oftast på annonsering.Andra viktiga källor är mässor,närvaro i butik,Svensk Köttmärkning och dess information.Matlagningsprogram är mycket viktiga.Kostråd är ännu en faktor.Uppföljning hos konsument har jättestor betydelse.

Jag återkommer senare med kommentarer hur jag tycker att våra slakterier sköter eller missköter sin marknadsföring,som vi är direkt beroende av.
Min erfarenhet av fläsket i Spanien var långt ifrån vår normalkvalitet i Sverige.

Sven Jerpdal