Arkiv | november, 2012

Grisgeneralen 1 år.

29 Nov

Grisgeneralen som är en röst för och ifrån grisproducenter firar idag 1 år.Bloggen har besökts av 12500 läsare under året.Dessutom vet jag att ännu fler läser bloggen ipå Grisportalen,som oftast återger Generalens inlägg i sin helhet.Besökarna är i flesta fall från Sverige.De övriga skandinaviska länderna har ett flertal besökare.Som kuriosa kan nämnas läsare från Kroatien,Chile och Australien.
Antal inlägg har varit 63 st,vilket ger att ett nytt inlägg kommer vart 6:e dag.Förutom undertecknad så har också Stellan Eriksson varit medarbetare.Tyvärr så är kommentarerna få.Beror det på att vi alltid tar upp och har rätt i sak?
Som redaktör har det grisföretag som jag är verksam i fått lida genom synnerligen negativ särbehandling.Dett kommer jag längre fram beskriva på bloggen.
SLS har också en blogg som är omgärdad av starkt begränsande regler.Du får inte kritisera grisproduktion i Sverige och absolut inte granska SLS-SCAN.Du får inte heller namnge personer som du kan ha synpunkter på vad dessa gör.Följer du inte dessa regler så hotar SLS med polisanmälan! I Svergige vet vi att alla har yttrandefrihet och tryckfrihet.Att som SLS vilja begränsa detta kan ju i och för sig vara en sak för polisen.
För våra fria ord kommer Grisgeneralen att fortsätta sin verksamhet och kritiskt granska vår bransch.
Idag kom första snön BRRRRRR!

Sven Jerpdal

Skratta eller gråta

21 Nov

Man slutar aldrig att förvånas. När jag förra veckan handlade i den stora ICA butiken läste jag på en annonsskylt, ”Fläskytterfilé 39:90 Nybergs Deli, ursprung Danmark, av gris”. Ikväll när jag passerade stod det ”Kotlett 49:90 ICA ursprung Sverige, av gris”

I tider av köttbedrägerier kanske man skall vara glad åt att det varudeklareras att köttbiten man köper är av gris, det skulle ju kunna vara så eländigt att det är en nötbit i paketet…

Man kan gapa om mer byråkrati och fler regler men sätt åt de personer som ligger bakom bedrägerierna. Att det finns mycket okunnighet inom matens värld är ju ingen nyhet. Med min lilla kunskap förvånas jag över att det finns så stora fläskfiléer att de överhuvudtaget kan förväxlas med oxfilé, det måste vara kolosser till suggor som slaktats. Rimligen borde importföretaget salufört dem som kalvfiléer, då stämmer både storlek och textur bättre.

För 6 år sedan när vi besökte en större restaurang på västkusten så fanns det fläskytterfilé på menyn. Jag frågade hovmästaren i 25-års åldern, om de skämdes för att servera kotlettrad.
Han vände och vred på sig och sa att det minsann inte var kotlettrad, det var fläskharen osv.
Jag bad honom gå ut till köksmästaren och fråga vilken styckningsdetalj som ytterfilen kom från. När han kom tillbaka ville han inte svara så jag frågade honom. Svaret blev,
”-Du hade tyvärr rätt…”

Lek med tanken. 5 000 mjölkföretag, 1 000 grisföretag, rätt eller fel 3 500 fjäderfä och nötkött, summa 9 500 företag på en befolkning på 9,5 miljoner, Vi företag som producerar köttråvaran är en promille av landets befolkning. Om det är tre anställda i snitt på varje företag så är tre promille av landets befolkning sysselsatta med basproduktionen. Tro tusan vi är ointressanta!

Stellan Ericsson

Matmässan i Stockholm

15 Nov

Under de fyra sista dagarna av förra veckan var det en välbesökt matmässa vid Älvsjömässan.Drygt 40000 besökare fick se en i många stycken bra mässa med framförallt mycket dryck.Mestadels vin av goda kvaliteter blandades med alltifrån rena mathantverkare som även större aktörer.
Eftersom jag inriktade mig mest på svensk matproduktion och då i synnerhet griskött fick jag endast se Jakobsdals fina monter med griskött från främst KLS och Dalsjöfors slakterier.Som vanligt var Gudruns med Skövde slakteri där tillsammans med Nibble gårdsgris.Dessa var mycket populära och befäste sin plats som Stockholms bästa kött och charkgrossist.Men var fanns Svenskt Kött?SCAN verkar att vara rädd för sina kunder och syntes ej till. Att som SCAN med rikstäckande distribution och den nya rapsgrisen utebli från detta viktiga forum framstår som stor försummelse.Konsumenter i Stockholm ser på TV4-reklamen hur man steker rapsgriskött och när man efterfrågar dessa produkter i sin affär så har inte affären dessa varor.Att sköta sin marknadsföring som SCAN gör är på sikt undergång.Som grisföretagare måste man ta sig en ordentlig funderare på om man över huvudtaget skall leverera till ett slakteri som inte kan bättre.
I övrigt var många duktiga mathanverkare med både mejeri och charkvaror där.Ett positivt omnämnande bör Ejmundsgården från Gotland ha,som hade en mycket fin monter med nöt och lammkött.

Sven Jerpdal

Grattis till rapsgrisjulskinkan.

7 Nov

Läste att SCAN verkar ha fått en fullträff med rapsgrisjulskinkan.Det är mycket bra.Konsumentsnacket i Stockholm är däremot kraftigt romantiserande.Man tror att grisarna går på rapsfält och äter och att grisarna får raps redan från födsel.Jag förstår hur sådana rykten uppstår ,när jag får se SCAN:s produktblad till handeln.Produktbladet består av knapphändig och summarisk information som ger utrymme för olika typer av tolkningar. Rapsskinkan skall tydligen säljas för ett rekomenderat pris om 99 kr per kg.Man borde utan vidare kunna ta 30 kr högre pris per kg.Det är återigen SCAN:s dåliga priskurage som kommer fram.
Uppfödarnas vinst per kg är som jag tidigare beskrivit c:a 1% av merpriset hos konsumenten.Hur kan driftiga grisproducenter nöja sig med så låg avans?En bra produkt skall man få tjäna lite extra pengar på!Rapsgrisuppfödarna skall ju ha ett speciellt möte i ”sin”grupp den 21 denna månad där man borde ställa höga krav på SCAN.Utan kunniga uppfödare ingen rapsgris!
Nu drar jag vidare till matmässan i Älvsjö i Stockholm så får vi se hur mycket svenskt kött som är representerat där?

Sven Jerpdal

Sveriges Djurbönder,till vilken nytta?

1 Nov

Då Swedish Meats såldes var affären ett måste för Sveriges slaktdjursproducenter!Detta tyckte ett antal inbitna föreningsentusiaster.Jag undrar om dessa personer tycker lika idag?Flera av de förtroendevalda har slutat som slaktdjursproducenter eller säljer till annat slakteri än SCAN.Den som tog ut sitt insatskapital i samband med försäljningen gjorde definitivt den bästa affären.Idag har insatskapitalets nominella värde mer än halverats.
Sveriges Djurbönder är inget annat än ett mycket passivt holdingbolag som lånat ut pengarna till HK SCAN.Styrelsen och dess ordförande verkar att vara helt okunninga hur man kan utöva och ställa krav då man är kapitalägare.
Ställ konkreta krav på HK SCAN som ger direkt nytta för den svenska slaktdjursproduktionen.I annat fall ,säg upp lånen och sälj aktierna till ,varför inte Atria.Pengarna skulle kunna användas till ett brett bolag som handlar med alla jordbrukets fyrfota djur.Ett sådant uppdrag har föreningen Sveriges Grisföretagare.
Om Du fortsatt är missnöjd så gå på nästa möte med Sveriges Djurbönder,eller helt enkelt,GÅ UR och ta de pengar Du får och kanske också kan unna Dig en trevlig kväll.

Sven Jerpdal