Arkiv | oktober, 2012

SCAN pressar grisproduktionen ytterligare.

25 Okt

Läste för 12 dagar sedan på grisportalen att SLS har utlyst en tävling för sina inköpare;att den som köper in de billigaste grisarna till SCAN,vinner tävlingen!Detta påhitt har Torbjörn Litell bekräftat.Torbjörn kommer närmast från Axfood,och där vet vi att billigt och och kvantitet och att man bortser från kvalitet,gäller.Är det även SCAN:s framtid?Med dessa utsikter känns framtiden som grisproducent för SCAN,mycket osäker.
Torbjörn har även ,enl.grisportalen,haft den synnerligen dåliga smaken att leta efter den källa som läckt om inköpartävlingen.Torbjörn är 49 år och har tydligen inte förstått att det finns något som heter ”meddelarskydd” och det sätter sig Torbjörn över.
De pågående avtalsförhandlingarna är i sin början.Tänk efter och räkna noga!Utnyttja de delar där Du är stark.Överväg korta avtal eller helt avtalslöst.Inom nötköttet har det visat sig att tack vare den låga självförsörjningsgraden så är det i vissa fall bättre att stå utan avtal och bestämma avräkningspriset gruppvis eller under kortare perioder.Vi vet ju att SLS erbjuder upp till 18,50 kr per kg resten av året bara man skriver på ett nytt avtal för nästa år.Vad kommer slutpriset att vara om ett år,20 kr?
Ha lite is i magen!

Sven Jerpdal

Riv eller bygg nytt?

17 Okt

Det har nu snart gått 10 år sedan första grisen sattes in på Lidgris AB. Nu börjar det löpande underhållet kräva sitt. Gödselgångsgrinder som rostar av och behöver svetsas. För att ta bort grinden lossar man en saxpinne som stoppas i overallfickan. I sämsta fall missar man en saxpinne innan overallen stoppas in i tvättmaskin. Tvättmaskinen startas på förmiddagen och när jag tar kvällsturen så brukar jag hänga tvätten. Vid några tillfällen har tvättrumman varit full av tvättvatten då pumpen stoppats av en saxpinne. Pumpen har då stått med ström på i många timmar och är glödhet.
Magnus Lindholm på ”Scan” anser dels att Scan skall jag kostnader i egna led men även att producenterna skall sälja grisen till lägre pris. Jag ser fram emot den dag då någon av alla dessa som säger att producenterna skall rationalisera mer, bygger ett eget stall. I det stallet skall de sedan visa hur lätt det är att kapa kostnader, vara effektiv och tjäna pengar…

Jag vandrar hemåt i natten och funderar på värsta scenariot. Tvättmaskinen tar eld och svinhuset brinner ner till grunden. Skulle jag be försäkringsbolaget bygga upp det på nytt eller skulle jag be dem återställa fastigheten till jordbruksmark?
Det tål att funderas på.

Stellan Ericsson

Vinstläge på grisar?

11 Okt

I den här veckan har enskilda förhandlingar med oss grisföretagare tagit fart.Det är hög tid att vi i såväl smågrisdelen som i slaktsvinsdelen får tjäna pengar.Minimum 50 kr per led dvs.100 kr för en gris.Dessutom är beläggningen alldeles för låg i många stallar.En smågrisproducent sa till mig att nu när det är bättre betalt går jag ner från 3 grupper till 2 och får det lugnare.Fler slaktsvinsstallar står tomma och det är tveksamt om några öppnar.
Då det gäller avtalen så samverka med fler kollegor antingen i direkta förhandlingar eller som bollplank till varandra.Det är inte önskvärt från slakteriets synpunkt att vi leverantörer samverkar eller pratar priser med varandra,men det är bara att bortse ifrån.I kontrakten med ”hemliga”SLS så får man inte prata med någon utomstående om innehållet i dokumentet.Det är,mot bakgrund av yttrandefrihaten i Sverige,att SLS kan kräva absolut tystnad från oss.
Att resonera om anbuden före kontraktstecknandet är fullt möjligt och kan inte hindras av någon.
Det är hög tid att vi tar för oss!Var finns Sveriges Djurbönder och hur utnyttjar de ägarinflytandet i SCAN?

Sven Jerpdal

Vem tar pengarna för rapsgrisen?

4 Okt

Scan marknadsför rapsgrisen som det nya undret på grisköttsmarknaden.Om omega 3 och dess förträfflighet tvistar de lärde.
Vid mitt besök på Maxi i Sikla,Stockholm så kollade jag lite priser på rapsgrisen och även köpte en del.Kassler och winerkorv av rapsgris är 8-10 kr dyrare per kg än normalprodukter.Bacon är 50 kr per kg dyrare än Scan:s standardbacon.Hur rimligt är detta då producenten som gör jobbet endast får kostnadstäckning för rapsoljan och c:a 10 öre per kg fläsk i merbetalning.Alltså mindre än 1% av konsumentpriset hamnar hos uppfödaren!Jag köpte kassler som var mycket fin,winerkorv som var som scan:s standardwiner,bacon där en tredjedel av köttet var slamsor och en fast bit från svålen låg i paketet och det som var bra hade en god smak.Dessutom köpte jag köttbullar av rapsgris som smakade som en mjölklump och måste försvinna från sortimentet..
Det jag dessutom märkte var att Scan inte på rapsprodukterna använde svenskt kött-märket.Det var ersatt med en svensk flagga.Då frågar man sig om man inte längre drar 1 kr per slaktad gris till svenskt kött?En slutsats som jag drar är att vi kommer att få se SCAN-märkta produkter med allehanda flaggor på.Kanske finska,danska eller tyska flaggor på paketen.Händer detta då är SCAN-märket som svensk kvalitetsidentitet borta,och de som sagt att finnarna inte alls var intresserade av våra svenska slaktdjur utan enbart var ute efter varumärket SCAN.
Jag vill ändå önska Scan lycka till med sin lansering av svensk rapsgris.

Sven Jerpdal