Arkiv | september, 2012

Strategi är bristvara

27 Sep

Inom grisnäringen finns överhuvudtaget ingen strategi inför framtiden.Senast vi hade det är väl att hänföra till tiden fram till för c:a 25 år sedan då vi hade en jordbrukspolitik att rätta oss efter.De senaste 15 åren har slakterierna gjort hur som helst med oss producenter och det verkar att fortsätta.Scan:s senaste utspel att man skall blanda in importerat griskött från Danmark och Tyskland kommer att bidra med ökad konkurens på det vi producerar i Sverige.
Per Karlsson är den ende visionären med framåtsyftande idéer.Han har beskrivit en kraftigt ökad produktion med en betydande export och en betydelsefull ökning av sysselsättningen i Sverige.Politikerna verkar att sova!
Tittar man på hur nötköttet fungerar ilandet så har vi en självförsörjningsgrad om 46% och resten är import.Det verkar som att man har uppnått en marknadsbalans för det svenska köttet.Där är det lönsamhet idag.
En paralell till grisköttet som har c:a 65% självförsörjningsgrad skulle innebära en ytterligare nedgång av produktionen till c:a 2,2 milj grisar per år.
Det som saknas är att våra företrädare i form av LRF och Sveriges Grisföretagare ägnar sig åt strategifrågor och inte bara cm och dB i djurskyddslagen.En strategi kan ses som en dröm och för att det skall bli verklighet måste våra organisationer jobba
stenhårt.Överlåter vi det till slakterierna så blir det som det blir och utländska intressen tar överhand på det sätt som håller på att ske i detta
nu
Om ni sover så är det hög tid att vakna.

Sven Jerpdal.

Annonser

Dags för nya leveransavtal.

20 Sep

Tiden är inne för att ev.teckna nya avtal för din grisproduktion.Att tänka på läs igenom texten och ev.bilagor som man hänvisar till.Ju mera text desto större risk för fallgropar och därmed tvister.Är du osäker?Ta då juridisk hjälp för att bena ut de ofta undermåliga kontraktsförslag som finns hos en del slakterier.

Vilken prisnivå?Det är fortfarande brist på smågrisar varför dessa producenter kan hålla upp priserna,så att de kan tjäna pengar efter alla svåra år.Däremot måste avräkningspriset på grisköttet ligga på en nivå som gör att det blir lönsamt att vara slaktsvinsproducent.Ex;sätt avräkningspriset på fläsk i förhållande till smågrispriset.Förslag 2,5 ggr smågrispriset(smågrisvikt 30 kg),ger för en 88kg matgris 19.90 kr per kg fläsk.Då kostar smågrisen 700 kr fritt hemma hos köparen.Vid 600 kr smågrispris är med samma beräkningsmodell avräkningspriset 17,05 kr per kg fläsk.Slutsatsen är att avräkningspriset för 2013 måste ligga inom intervallet 17,05 kr-19,90kr per kg.Ha inte för bråttom att skriva nytt avtal,utan lyssna med kollegor som du litar på eller varför inte förhandla tillsammans.Ett alternativ kan vara att strunta i avtal och vara fri.Det har visat sig vara det bästa på nötköttsidan ,där det är konkurens om slaktdjuren.

Läste på Gunnelas blogg att hon förfasade sig över de livdjurstransporter som sker i slaktdjursbilar .Hon hoppades att SCAN ej gör det.Tyvärr Gunnela så är det just SCAN som gör det.Det beror troligen på att deras transportansvarige tror att man behandla djur som om de är styckegods.

Sven Jerpdal

Smågrisbristens följder.

15 Sep

Den dåliga smågristillgången har främst drabbat den specialiserade slaktsvinsproduktionen genom att beläggningen gått ner kraftigt.Det finns åtskilliga producenter som har fått vänta på smågrisar i upp till 9 veckor hos de sämsta slakteriernas smågrisförmedlingar.
Detta innebär att ett flertal slaktsvinsproducenter ger upp och stänger sina stallar.Ett stängt stall öppnar sällan.
Vid en beräkning så blir det betydande förluster på de platser där det skulle växa grisar.Mina beräkningar ligger på åtminstone 20 kr per gris och vecka som är tom.Dessa 20 kr är utebliven täckning av fasta och samkostnader med tillägg för riskpremie.Ett 400-stall som står tomt i 4 veckor ger förluster om 32000 kr.Vem ersätter detta?
Det är hög tid att slakterierna hörsammar Tommy Ögrens uppmaning att verkligen höja priserna så att det märks ordentligt hos oss producenter.Vi har fortfarande stora aktörer som helt saknar priscurrage.
Jag har haft datakrångel,varför jag inte bloggat på 2 veckor.Så tyvärr för er som hoppades att generalen hade pensionerat sig,så fortsätter jag ett tag till.

Sven Jerpdal