Arkiv | augusti, 2012

Smittoriskerna ökar?

29 Aug

Fram till för något år sedan var det inte tänkbart att frakta djur till avel eller smågrisar i bilar där också slaktdjur fraktades.
På senare tid då några smågristransportörer försvunnit så utnyttjar man slaktbilar till smågristransporter.De transportansvariga utnyttjar logistiken så att man planerar utan tanke på smittorisken och tror att det är styckegods som skall fraktas.Även om man säger att transportbilarna tvättas så blir inte det 100% rent.Har då slaktgrisar med salmonella,dysenteri eller liknande,fraktats innan man som nästkommande frakt skall köra gyltor till avel eller smågrisar är det en klar risk för allvarlig smittspridning.
Jag kanske ser järnspöken,eller?Hur ser Svenska djurhälsovården och SVA på detta?Har ersättningen till våra djurtransportörer pressats så hårt att vi inte kan upprätthålla ett godtagbart smittskydd?

I Uppland väntar vi fortfarande på skördeväder och fina förhållande för halmbärgning.

Sven Jerpdal

Dags för leveransbojkott?

23 Aug

I vårt grannland Finland hotade deras motsvarighet i Sverige,Sveriges grisföretagare,med leveransbojkott om inte slakterierna höjde avräkningspriserna för att kompensera för de höjda foderpriserna.

Det tog inte lång tid förrän Snellman höjde priset,Atria höjde 3 cent=25 öre och HK SCAN höjde 5 cent=42 öre per kg.Vad gör HK SCANs dotterbolag SCAN AB i Sverige?I Danmark har även KLS-Ugglarps ägare höjt priserna.När rör KLS-Ugglarp sina avräkningspriser?

Har Sveriges grisföretagare över huvud taget funderat i dessa banor?LRF är som vanligt passiva och förresten har man fullt upp med mjölkkrisen.LRF kan tydligen bara arbeta med ett ämne i taget.

Sven Jerpdal

Turbulens på slaktmarknaden

16 Aug

På Grisportalen kan vi läsa om slaktstatistiken i Sverige.Under kv 2-12 ser vi att det endast är Ginsten och Skövde slakteri som håller ställningarna eller t.o.m.ökar sin grisslakt.Alla övriga tappar och då SCAN med 18% och Team Ugglarp tappar också mycket.
Den senaste tiden har vi läst att SCAN äntligen skall börja rationalisera och minska på tjänstemän.Vi väntar på ett nytt strategibeslut från SCAN med Magnus Lindholm vid rodret.Vad händer då?En logisk följd bör vara att SCAN minskar sin slaktkapacitet och kanske samverkar med något annat slakteri,kanske Team Ugglarp?
Personligen tror jag på en ytterligare produktionsnedgång på matgrisar,dels beroende på fodersituationen och att Euron är 10% mindre värd i år jfr.med för ett år sedan.Visserligen blir det produktionsnedgångar ute i Europa p.g.a.deras skärpta djurskyddsregler,men det räcker inte för att försvara våra lönsamhetsbehov om c:a 19 kr per kg fläsk.
SLS behöver en uppryckning då de har fungerat på ett ej godtagbart sätt.Det mesta är bristande information till en del beroende på falerande telekomunikationer,där mail har haft göra 3 dagar för att komma fram och SMS-tjänsterna varit urdåliga.Vad händer inom SLS när den andra smågristransportören på ett år går i konkurs?Man höjde förmedlingsavgiften v11 men inte en krona till transportörerna.

Nu är veteskörden igång i mälardalen.

Sven Jerpdal

9 Aug

De avräkningsnoteringar vi ser på Grisportalen kan ej jämföras rakt av.
Lövsta kött har en fast kontrakterad notering om 17,00 kr per kilo fläsk.Men detta är för en gris som skall väga i medeltal 85 kg slaktad.Samma TB 1 för en gris som väger 91 kg behövs en notering om 16,55 kr per kg.Att som SCAN hålla fast vid 10,27 kr i notering hela året är närmast att beteckna som en bojkott mot systemet med offentliga noteringar.Vid Dalsjöfors måste man ta hänsyn till deras avrundningsregler ,som alltid sker nedåt,samt att man får inget betalt för vikten mellan 100 till 106 kg slaktvikt.Detta betyder vid min beräkning att det motsvarar 10 öre per kg fläsk rakt över som behövs i jämförelse med konkurrenterna.
Våga väga ut slaktgrisarna!Många producenter använder ögonmåttet vid slakt av sina grisar.Det åtgår 2 timmar per 100 prod.grisar för slaktutvägning.Då väger man för 2 veckors leverans vid varje vägningstillfälle.Den nogrannheten ger minst 25 kr bättre TB per gris.

Någon enstaka bonde har tröskat raps och höstkorn här i Enköpingstrakten.

Sven Jerpdal

Lantmännen sänker animalieproduktionen

2 Aug

Vid tiden för Svea och Odal:s lantmännen hade vi en ledning som hade som mål att komma till att deras handelsmarginal på spannmål skulle vara 8 öre per kg.Även djurfodret skulle ha en låg marginal.Claes Eriksson som då var dirre kom till 12 öre.Fusionen Svenska Lantmännen kom i mellan.
Efter Bodéns härjningar med dirarrna Johansson och Strömberg vid rodret ,har marginalen på spannmål haft en förödande utveckling.
Om du säljer korn till Lantmännen idag så är spotpriset 1,62 kr per kg med avdrag för frakt och annat så får du c:a 1,50 kr per kg.Köparen får för samma korn ge 2,12 kr per kg fritt gård.
Dessa 60 öre innefattar även frakter.60 öre på 300 kg spannmål för en gris = 180 kr=2kr per kg griskött.
Lantmännen är ju prisledande vilket betyder att de flesta i spannmål- och foderbranschen följer efter och kan göra bättre.Exporten av fodersäden som våra djur äter är mycket dyrare att genomföra och svenska animalieproducenter kan inte subventionera exporten.

Skärpning Lantmännen och börja med bondenytta igen.

Sven Jerpdal