Arkiv | juni, 2012

Var finns visionerna?

27 Jun

Ett företag utan visioner och affärsidé är oftast dömt att gå dåligt eller rent av gå under.Svensk grisnäring lider brist på visioner och därmed visionärer.
Anika Bergman hade då hon började som ordförande i Sveriges grisföretagare många visioner där hon bl.a. föredrog att titta i framrutan i stället för att hela tiden kolla backspegeln.Det var bra men var fanns då hennes styrelse för att backa upp?Senare har hon uppslukats av en massa”LRF-tugg” och tyvärr fastnat där.En annan bra visionär är Per Karlsson som många borde hänga på.
Frågan är vad har nuvarande styrelse i Sveriges grisföretagare som vision?Kom fram Ingemar! Vad har Hans Agné,Carl-Olof Port,slakteridirektörerna, veterinärkåren och inte minst LRF för framtidsvisioner för svensk grisproduktion?
Bilda en tankesmedja med upp till fem personer med uppgift att arbeta fritt!

Midsommaren var lugn med ordinarie tillbehör!

Sven Jerpdal

Grattis Laholm!

20 Jun

Laholm har visserligen sin deckarförfattare och orakel Björn Hellberg.Man har också visat att man har ett rekordeligt kommunstyre.Kommunen har bestämmt att man fortsättningsvis endast skall severa kött som uppfyller svensk djurskyddslag på de ställen där kommunen har ansvar.JÄTTEBRA!
Idén kommer från början ifrån Per Karlsson som skall ha en stor eloge för sitt målmedvetna arbete.Per är en framtidsman som ligger före de flesta frågor.Ibland lite väl långt före.Det är jättebra och det behövs fler.LRF och Sveriges grisföretagare som saknar framförhållning bör i betydligt högre utsträckning lyssna till personer av Pers kaliber.
Jag vill härmed önska mina läsare en trevlig midsommar med god mat dryck!

Sven Jerpdal

Investeringstsunami på G?

15 Jun

Läget för svensk matgris är uppåt.Under alla år som jag har varit med i jordbruksbranschen har kraftiga prisrörelser alltid märkts ,vad gäller investeringar.Då vi nu har bra priser på framförallt smågrisar så borde det vara hausse på grisinvesteringar.
Men,efter att ha frågat ett antal personer vid Örebromötet om framtiden,så tvekar man.
Detta skulle bero på tre tunga orsaker.
1.Man avvaktar vad som kommer ut av den nya djurskyddslagen.
2.Vad händer med SCAN i Sverige.Även om man inte levererar dit så påverkas hela marknaden.
3.Vad händer inom EU med de nya reglerna som skall gälla fr.o.m.1 jan 2013.Kommer reglerna att efterlevas eller blir det fortsatt olydnad från grisföretagarna i våra närmaste konkurrentländer.
Tilläggas kan ju också att bankerna fortfarande är jätteskraja för djurproduktion inom svenskt jordbruk.

Jag uppmanar framförallt Sveriges Grisföretagare och SCAN att skyndsamt sätta dagordningen för framtiden.

Sven Jerpdal

Vilken månadslön är du värd?

11 Jun

Fundera på den arbetsinsats du gör och vilket värde den har på arbetsplatsen/företaget. Vilken lön är rimlig för dig som jobbar hårt inom svensk grisproduktion?
LRF frågade för en tid sedan genom en enkät vilken hjälp jag som företagare behöver för att anställa utländsk arbetskraft. Svenska Djurhälsovården har gjort smittskyddsinformation på flera språk för att våra utländska vänner skall förstå vikten av smittskydd.
Börjar inte våra organisationer och vi själva slå oss på benen om vi regelmässigt anställer utländsk arbetskraft på våra gårdar till vad jag förmodar lägre lön än vad vi själva begär. Jag respekterar de gästarbetare som kommer hit och arbetar för att försörja sig och sin familj men jag ser faran med, ursäkta uttrycket, modernt slaveri.
Landet har en öppen arbetslöshet på mer än 7 procent och en ungdomsarbetslöshet flera gånger högre. Nog har svensken råd att betala vad det kostar att producera mat i Sverige till avtalsenliga löner, eller skall vi placeras i bärplockarträsket?

Vilken månadslön är du värd?

Stellan Ericsson

Örebromötet.

6 Jun

Ett mycket väl genomfört årsmöte med Sveriges grisföretagare skall den lokala föreningen ha en eloge för.
Många bra seminarier och allerta utställare gjorde sitt bästa för att vi skulle ha det bra och lära oss en hel del.
Stämmoförhandlingarnavar som en ”högmässa 3:e söndagen i trefaldighet”med mycket ”brödtext” och lite verkstad.Motionerna hans inte med att diskutera ordentligt p.g.a.tidsbrist.Detta berodde inte på mötesordförande Bo Sundström utan tiden var för knapp.Styrelsen hade inte gjort sin hemläxa vad beträffar bildande av branschbolag utan hade diverse krystade bortförklaringar.Bättring krävs om vi skall ha en kraftfull förening.
Man gav i stället Svensk Kött:s vd Maria Forshuvud en massa tid som borde använts till viktigare saker.Hon talade om hur Svenskt kött arbetar och berättade bl.a. att svensk-köttmärket hade 82 % förståelse hos kunder,men hon sa aldrig att endast max 30% av alla förpackningar med svenskt kött var märkta.Nej ,Maria ut och missionera bland våra kunder i st.f.att informera dina uppdragsgivare.

Sven Jerpdal

½ år med grisgeneralen

2 Jun

Grisgeneralen har nu varit verksam i ett halvår och haft ett nytt inlägg var femte dag.Besök hos generalen har varit i medeltal 43 st per dag,med en toppnotering i början om 197 st för en dag.
Många tycker att det är bra att bloggen finns medan vissa aktörer känner sig träffade och uppträder inte alltid så välpolerat.Det vore trevligt med lite kommentarer och synpunkter i sakfrågor.Vem som helst kan fritt kommentera i anslutning till bloggen.

Nu drar vi vidare till Örebro till årets grisdagar där vi får höra om Sveriges Grisföretagare gjort sin ”hemläxa” ifrån förra årets stämma i Falkenberg ang.den framtida inköpsorganisationen för grisar som det dels fanns en motion om och en begäran från Jönköpingsmotet 11 maj.

Sven Jerpdal