Arkiv | maj, 2012

SCAN ändrar kostymen

27 Maj

För någon vecka sedan meddelade HK SCAN att man har problem med lönsamheten och då i synnerhet i Sverige.SCAN har på ett snabbt sätt meddelat att man minskar personalen vid några slakterier vilket är helt nödvändigt.Man meddelar också att man skall minska det bundna kapitalet avsevärt i Sverige.Det kan ju inte betyda annat än att man har för avsikt att avyttra fast egendom d.v.s.sälja slakterier.Jag tror att vi snart får se nya konstelationer inom slaktindustrin.
Ett mycket glädjande besked kom i veckan,att SLS chef Fredrik Jönsson fått sparken.Det är t.o.m. mera glädjande än då vi fick reda på att Tomas Bodén på Lantmännen slutade.Får SLS göra några ytterligare naturliga och nödvändiga omflyttningar kanske vi grisbönder kan få ett bra samarbete i st.f.motarbete i framtiden.
Jag vill önska Torbjörn Lithell välkommen till en svår och spännande framtid i SLS.

Sven Jerpdal

Annonser

Affärsmässighet

20 Maj

De flesta företagare tror att priser är det som avhandlas,då är man affärsmässig.Det är mycket mer som ingår i begreppet affärsmässighet,kvantiteter,kvaliteter parternas inbördes förhållande och inte minst ändring och upphörande av avtal.

Jag skall här ge er ett pågående exempel på hur det kan gå till.Slaktsvinsuppfödaren A köper smågrisar av B efter ett mellangårdsavtal som slakteriet C upprättat och köper slakten ifrån.A säger upp avtalet på riktigt sätt för OMFÖRHANDLING.B gör ingenting annat än att A begärt omförhandling.C står och tittar på och förstår inte sin roll i detta.Efter 5 månader får A reda på att han inte längre får några smågrisar från B.
I kontraktet står det skrivet ang.uppsägningstider men i övrigt gäller normal affärsmässighet som dessutom jan hänskjutas till köplagen.
A gjorde rätt med sin skriftliga begäran om villkorsdiskussioner.B skulle ha svarat antingen;1 att han mottagit A:s skriftliga begäran 2 att han skulle begärt detsamma av A 3 att han sagt upp avtalet för upphörande.C har trots att A vid ett flertal tillfällen tagit kontakt inte gjort ett enda dugg.
Detta visar att amatörmässigheten hos alltför många aktörer är graverande.Slakterierna har varierande omfattning på sina kontrakt.Ju mera omfattande dessto krångligare,men därför inte mer korrekta.
Se upp med fallgropar och godta inget svammel mellan parter!

Sven Jerpdal

Ett år efter Jönköpingsmötet

12 Maj

Det är på dagen ett år sedan ett femtiotal grisföretagare som representerade 500000 slaktgrisar hade ett opinionsmöte i Jönköping.
Vi enades om ett antal punkter som behövde åtgärdas för svensk grisproduktion.Några punkter är redan överspelade och som fick sin lösning under hösten.
Frågan kring tidigare publicering av grisnoteringarna struntar slakterierna helt i.
Frågan om förbättrad och fristående förmedling av smågrisar och försäljning av slaktgrisar gick vidare till Sveriges grisföretagares stämma i Falkenberg.Vad jag vet har inget hänt i denna fråga.LRF,Sveriges grisföretagare samt Sveriges Djurbönder verkar bara att stå och titta på och tro att framtiden löser sig själv.Om det löser sig så är det i alla fall inte på grisföretagarnas villkor.
Det positiva är att vi delvis fått en annan förhandlingsordning vad gäller leveranskontrakten. Allt fler samordnar och diskuterar kontrakten.Några har lyckats riktigt bra t.ex.skaraborg.Detta måste fördjupas ytterligare och ovan nämnda aktörer måste vakna och börja anstränga sig.
Äntligen så kommer en ny redovisningsgrund för avräknat slaktgrispris från de största slakterierna.Detta skall gälla fr.o.m.juli i år.Nästa önskan vore att varje slakteri enskilt kunde redovisa sitt avräknade pris.Då skulle vi grisproducenter verkligen få möjligheter till direkta jämförelser.

Vi har lagom efter att det mesta är sått för våren fått 35 mm varmt fint vårregn.

Sven Jerpdal

Ta betalt för förskottsgrisar!

5 Maj

Flera slakterier aviserar att man tänker ta in förskottsgrisar.Deras villkor är i allmänhet noteringsgaranti +30 kr per gris.

Det är på tok för dåligt!Marginal effekten är 55 kr per gris.Då räknar jag efter 5kg köttillväxt på en vecka med det avräkningspris som Dennis Mattsson på SCAN säger att vi får,nämligen 16,50 kr per kg. Foderkostnad 17 öre per Mj.Tillkommer tomtid som uppstår kostar 10-15 kr per gris och vecka.
Slakterierna tjänar dessutom stora pengar på dessa marginalgrisar.Kräv därför 70-100 kr per gris och vecka som förskottsleveransen avser.
Ett enklare sätt är att kräva 1600 kr per förskottsgris.
Det kan ju vara så att vi leverantörer helt enkelt inte har några leveransgilla slaktsvin vid förfrågan.

För övrigt kan sägas att i syduppland har vårbruket kommit igång och det är lättbrukat.

Sven Jerpdal