Arkiv | april, 2012

Spec.slaktsvinsprod.utarmas.

30 Apr

Då flertalet avtal skrivits runt årsskiftet har det hänt mycket sedan dess.Garantipriser förhandlades fram på vad vi då kände till.
Under senare tid har framför allt SCAN ändrat villkoren för smågrishandeln.Förmedlingsavgiften har höjts med 15 kr per gris.Den tidigare smågrisnoteringen som baserades på balansnotering mot fläskpriset har tagits bort vilket givit en höjning om c:a 50 kr per gris.Övriga slakterier är oförändrade på dessa punkter.
Då man läser SLS kontrakt och allmänna försäljningsvillkor är detta ej möjligt.
Försämringen i slaktsvinskalkylen är 60 kr per gris eller 0,70 kr per kg fläsk.
Naturligtvis räknar vi alla spec.slaktsvinsproducenter med att SLS som genom sitt förfarande satt villkoren ur spel omedelbart rättar till detta genom kompensation.

Sköna maj välkommen

Sven Jerpdal
Inte ens Vattenfall eller Telia skulle ändra på några villkor utan att man i god tid informerat om detta.

I natt jag drömde….

24 Apr

..att det Dansk-Finska kriget med Sverige som slagfält var slut.Vilket krig? Jo slakterikriget!
Scan upplåter det ena efter det andra slakteriet till danskarna,dvs KLS-Ugglarp.Nu senast i Linköping för nötslakt.Tidigare har man delat med sig i Skara.Detta har givit upphov till att transportkompanierna har fått mycket att göra kors och tvärs i Sverige.
I” fredsförhandlingarna” finns Sveriges Djurbönder med på åskådarplats .Resultatet av uppdelningen i Sverige blir att minst 2 slakterier läggs ned.Vilka?Kalmar och Ugglarp ligger illa till om danskarna inte tar hem spelet och lägger ner Kristianstad.Samarbetet om SCAN-märket och det nya Hansa-märket etableras.De svenska slaktdjuren delas upp och blir inte fler.Animalieproducenterna trycks tillbaka ytterligare.
Hav förtröstan!Som tur är så har vi ju Skövde slakteri. Dahlbergs slakteri och Ginsten som verkar starka med bra affärsidéer att lita på.
Jag hade en liten tilläggsdröm om Dalsjöfors slakteri att:SCAN-frälste Magnus har erbjudit Dennis att få köpa ”sitt slakteri”.Emellertid så har Dennis tackat nej på sitt finska vis.
Sanndröm?Mardröm?Önskedröm?

Sov Gott
Sven Jerpdal

SCAN backar mest

18 Apr

Vid den senaste slaktstatistiken för första kvartalet i år,så backar SCAN med 15 till 20 % vid sina slakterier.Det är inte att undra på efter den många gånger hänsynslösa behandling man utsatt sina grisleverantörer för.Det har utarmat smågrisproducenter tidigare och just nu slaktsvinsproducenter.Tyvärr saknas känslan för djurproduktion hos ledningen för SLS.Den senaste Erik Tamm sparkade man i början av förra året.
Den nya aktören Lövsta kött börjar mycket osäkert då de grisar man kontrakterat inte kan slaktas vid Lövsta.Minst hälften slaktas vid SCAN och Skövde slakteri,där Lövsta måste med sin 17 kr-notering subventionera kontrakterade leverantörer.
Var året slutar i antal slaktade grisar för 2012 vet vi inte.Kanske slutar det på 2400000 grisar?
Göran Nilén på SLS vill att jag skall skriva något positivt om SCAN-SLS,men då måste man ju leva upp till det och göra något positivt.

Sven Jerpdal

EU-krediter?

11 Apr

Många,framförallt smågrisproducenter och helintegrerade grisföretag upplever äntligen bättre tider än på mycket länge.Se Per Karlssons kalkyler på @-gris.
Det blev ett jättestort hål i plånböckerna som många ännu har att brottas med.EU-kredtier har tidigare varit en självklar möjlighet.Bankerna verkar ha fått stora skälvan när det gäller beviljande av EU-kredit och i synnerhet om man är arrendator.
Räntorna går att sänka! Godta inga svammelförklaringar från Din bankkontakt,det pratas mycket smörja.Byt BANK om det behövs.Det är ju inte säkert att Du är hos rätt bank bara för att de har en lanbruksavdelning med s.k.lanbruksexpert.
Även våra foderleverantörer sitter trångt så att deras krediter är ofta mycket oförmånliga.

Sven Jerpdal

SCAN rycker till

6 Apr

Äntligen kommer det positiva tongångar från SCAN. Fredrik Jönsson och Magnus Lindholm talar om att man höjer köttpriserna med 10-15% helt till förmån för oss producenter.Det blir mellan 1,50-2,40 kr per kg fläsk.Vi räknar med att det den här gången inte enbart blir ord utan även handling.Gör som Milko gjorde härom året där man fick en prishöjning att gå rakt igenom till konsumenten.
Vad det gäller spec.slaktsvinsproduktionen så har redan SLS försämrat villkoren med motsvarande 1 kr per kg fläsk genom att höja förmedlingsavgiften med 15 kr per smågris,ändrat smågrisnoteringen genom att gå ifrån balansnoteringen samt att dra ner på smågrisorder med 20%.Dessa saker drabbar ej några former av integrering!
Visa priscurage och börja med att höja leveranstilläggen med 1 Kr!
Hur gör övriga slakterier?Sitter ni på huk och avvaktar?Det är redan slut för många producenter och därför måste alla slaktare ta ansvar för en framtida produktion och inte bara tänka på sin egen soliditet.
Glad Påsk
Sven Jerpdal

Aprilskämt?

1 Apr

Lagom till första april har Per Karlsson Boarp en artikel i Lands hemsida om framtiden i svensk grisproduktion.Han skriver att vi kan producera 30 milj.grisar i Sverige och öka sysselsättningen i landet med 58000 arbetstillfällen.De Du Anders Borg!Aprilskämt eller vision?

Samtidigt läser jag i tidningen Grisföretagaren om hur många grisplatser som förprövats under 2011.Med de siffrorna och nuvarande produktionsnivå skall suggplatserna hålla i 120 år och slaktsvinsplatserna skall fungera i 100 år!
Vänder man på siffrorna och funderar på hur stor produktion vi har om stallarna håller i 40 år,så blir siffran 1,25 milj producerade grisar per år.Det betyder att Scan i Sverige behövs inte längre,eller? För att kunna investera måste tillgången på långt billigt kapital uppfyllas.Det har våra närmaste konkurentländer.
Sven Jerpdal