Arkiv | mars, 2012

SLS smågrishandel.

28 Mar

SLS har efter att utan vidare höjt smågrisförmedlingsavgiften med 15 kr per gris,dessutom kvoterar man tilldelningen av smågrisar till 80% av beställt antal.Gäller kvoteringen även mellangårdsavtalen?
Det verkar som att Fredrik Jönsson tappat greppet om grisarna inom SLS.I de gällande avtalen så medger inte dessa sådana här påhitt som SLS gör.I avtalen medger inga okynnesprishöjningar och kvoteringar,eftersom SLS lovat att försörja slaktsvinsproducenten med smågrisar till 100% av angivet totalantal i kontrakten.
Detta försämrar slaktsvinskalkylen med 25% högre fasta kostnader=40 kr+15 kr i förhöjd förmedlingsavgift.Totalt 55 kr per gris vilket SLS måste kompensera sina slaktsvinsleverantörer för.
Hur länge skall Fredrik Jönsson få härja på sitt militanta och okunniga sätt?
Sven Jerpdal

Otto ryter till!

22 Mar

Äntligen tar Otto Ramel bladet ifrån munnen och säger sanningar om svensk slakt.HK Scan och SLS uppfyller inte de förväntningar man har haft ifrån Sveriges Djurbönder.Därför avgår Otto som ordförande.
Vad göra med Sveriges Djurbönder?Alt.1 är att upplösa organisationen och dela ut kapitalet till ägarna.
Alt.2.Ta fram Lars Hultströms genomtänkta förslag från hans tid som ordf.och utveckla det.Det skulle betyda att vi skulle få ett bondeägt inköpsbolag som säljer slakt och livdjur till svenska slakterier som vill vara ”helsvenska”.Detta bolag skall även kunna arbeta med export av djur.Vi vet ju att Sveriges grisföretagare har som uppdrag från stämman i Falkenberg att utreda och arbeta för en sådan utveckling.Jönlöpingsmötet 11 maj har samma krav.
Synd att Otto inte var lika kraftfull då han var vid Lantmännen!Då kanske vi hade haft bondenyttan kvar i Lantmännen nu.
Bertil Hilbertsson tipsar om en läsvärd hemsida i england som heter ”thankstofarmers.org”

Sven Jerpdal

Just nu krävs 17,50 kr i fläskpris!

17 Mar

Idag kostar en smågris 630-700 kr viket gör att tillsammans med suggpengen så bör alla smågrisuppfödare gå med en god vinst.Detta är de väl unt med hänsyn till de senaste åren.
Då dessa grisar kommer till slaktsvinstallet med ett mj-pris på fodret om 17 öre och övriga kostnader,fasta och rörliga om 250-350 kr då krävs det 17,50 kr per kg fläsk.
P.g.a.att vi i väntan på smågrisar får ökad tomtid så ökar de fasta kostnaderna med 7% per vecka.
SLS-Scan passar på att utan vidare höja förmedlingsavgiften med 15 kr per smågris=20 öre per kg fläsk.Begär kompensation för detta i avtalspengar!
Sven Jerpdal

Smågris import förbryllar.

13 Mar

Läste SLS egen beskrivning av smågris importen från Finland. Man noterar att den svenska köttnäringen är pressad. Man skriver att nästan 10 procent av landets sysselsatta arbetar inom livsmedelssektorn. Svensk djurproduktion är en viktig del av sysselsättningen inom landet och och för att inte utarma den näring som de är ”så stolta över” måste man hålla igång produktionen både inom lantbruket och industrin.

Det är hög tid att låta väckarklockan ringa nu när man försovit sig. De tjänstemän som förra våren medverkande (genom prispress) till att smågrisbesättningar slogs igen kan medverka till att skapa en framtidstro inom näringen. Enklaste vägen genom att betala ett pris som ger en framtidstro och en investeringsvilja. Utan lönsamhet ingen produktion.

Slakterierna måste visa för handeln och övriga kunder att det tar tio månader från seminering till färdig köttråvara. Då kan man inte titta på väderleksprognosen för nästa vecka. Förändringshastigheten inom primärproduktionen är trögare än ett godståg.

Vill SLS och övriga aktörer ha svenska smågrisar som blir svenska slaktgrisar som slaktas i svenska slakterier måste man visa upp en ny betalningsmodell likt Skaraborgsringen. Smågrisens pris är en fast del av slaktgrisen, tillsammans en slutprodukt.

Vad säger Sveriges Djurbönder om SLS agerande och hur tänker de agera? Kommer de att bryta samarbetet med SLS?

Stellan Ericsson

Hänt i veckan

9 Mar

U4F,Uppländska Föreningen För Fläskproduktionenens Främjande hade sitt 45:e årsmöte i onsdags.
Detta möte hölls efter en proteinfoderdag vid Stäholm ,Köping.Leif Göransson och Ola Karlsson talade om senaste rön ang.aminosyrasammansättning i fodret.Dessutom om optimeringar kring svenskodlat proteinfoder till grisar.
Ulrik Lovang talade om odling av åkerböna,ärter och lupin.För att få rätt värde på dessa grödor måste man räkna in efterårseffekterna som är mellan 1000-1200 kr per hektar.Ett annat vist ord från Ulrik var att;genom att trimma den egna åkermarken så att Du kan ta ut 1000 kg mera spannmål är lönsammare än att jaga mera åkerareal till vansinniga arrendepriser.

Vidare har SLS Scan kommit på bättre tankar att dra tillbaka sin dispensansökan från Svenskt sigill.Det var bra ,för annars tror jag att det skulle ha blivit totalkaos i hela certifieringen.De finska importsmågrisarna får nog skickas tillbaka till Finland eller alternativt söderut i Europa för att slaktas.
Sven Jerpdal

Varför SVENSKT KÖTT?

2 Mar

Då har Svenskt Kött med Magnus Lagergren som ordförande och Maria Forshuvud som vd,återigen trampat i klaveret!Detta skedde vid den gågna helgens matmässa i Göteborg.En matmässa som besöktes av mer än 17000 hungriga konsumenter. Som vanligt så räddade Skövde slakteri tillsammans med Ginsten ansiktet på svenskt griskött.Övriga slakterier skall tillsammans med Svenskt kött stå i skamvrån.
I svenskt kötts stadgar står det klart att man skall verka för svenskt kött hos konsumenter.Maria Forshuvud har valt att uppträda på producentmässor som Elmia t.ex.
Svenskt kött har en budget om 10 milj kr per år som direkt och indirekt betalas av oss bönder.
Maria skryter över svenskmärkningen.Jag har kollat i många butiker i Stockholm och mitt närområde,där jag finner att max 25% av det svenska köttet är svenskmärkt.Dessutom behöver en lansering av ett varumärke ordentlig uppbackning med annonsering.
Vidare säger man från Svenkt kötts sida att man utbildar butikspersonal som står i köttdiskarna.Jag frågar var någon stans?Vid mina förfrågningar i minst 15 butiker känner man inte till detta.
En grundregel är;syns man inte så finns man inte!
Är det så här som Svenkt Kött med Magnus Lagergren i spetsen har tänkt att fortsätta så finns det bara en sak att göra.Lägg ner SVENSKT KÖTT och de 10 miljonerna kan användas på betydligt bättre sätt genom de slakterier som kommer att hantera HELSVENKT KÖTT i framtiden.
Sven Jerpdal