Arkiv | februari, 2012

Naturlagarna gäller även oss.

25 Feb

Tillräckligt många har tröttnat på dålig lönsamhet och slutat med sin smågrisproduktion och marknaden (slakterierna) reagerar genom högre pris (notering). Nu betalar slaktgrisledet hyfsat för smågrisen men slaktgrisen behöver betalas bättre. Det saknas 100 lappar för kostnadstäckning beroende på slakteri och avtal.
Hur tänker slakterierna när de höjer noteringen men inte följer med med avräkningen för nästa led. Det sitter i ryggmärgen hos slakterierna att slå nedåt och nu har många bönder tröttnat på att vara i strykklass så man hellre avvecklar än fortsätter. Fortsätter man slå nedåt med samma kraft, slår man ner sig själv. Det vill till att vara självplågare…

Undrar när slakterierna kommer att medverka till ett balanserat pris för hela grisen. Man kan inte fortsätta sätta priset på smågrisen skilt från slaktgrisen. Det finns ett samband mellan smågris och slaktgris som inte går att blunda för, både till antal och tid.

Det hjälper föga att gnälla men man kan fundera på varför jag inte får lönsamhet i slaktgrisproduktionen trots bra produktionsresultat. Inte ens om jag idag skulle betala ett bygge med eget kapital får jag ihop det. Alla kan knappast ha alternativfoder. Är det då fel på mig eller på branschen?

Tyvärr ligger felen på många plan, särregler inom landet, ointresserade politiker, slakterier och charkföretag som agerar egoistiskt. Handel som agerar kortsiktigt. Livsmedelsproduktion är långsiktig och kräver uthållighet vilket även leden efter måste förstå. Det verkar som om den svenska grisproduktionen måste krascha likt Grekland innan det blir förbättring. Till vilken nytta?

Stellan Ericsson

SCAN:s dundertabbe?

20 Feb

Scan har bestämt sig för att spräcka det certifiernigskrav man ställt på svenska grisuppfödare genom att importera smågrisar ifrån Finland.De anläggningar som sätter in smågrisar från icke certifierade besättningar får ej leverera till svenska slakterier även om man kallar det för Hansakött.
Detta som nu Scan gör öppnar nu upp för import av smågrisar från Danmark,Tyskland osv.Är detta början till slutet för svensk smågrisproduktion eller kommer svenska mått och djurvälfärd graderas ner till dansk-finsk nivå.
Det är synd att Scan inte rådfrågat sina kunniga inköpare och smågristransportörer innan man tar sådana här vittgående beslut.
Då Swedish Meats såldes till finnarna så sa en del belackare att dessa var enbart ute efter svenska marknaden och SCAN-märket.Kanske får belackarna rätt.Nu finns bara Sveriges djurbönder att agera ifrån.
När kommer första importen av danskfödda smågrisar?
Sven Jerpdal

Millimetercirkusen

15 Feb

Just nu rasar en debatt om de nya bastämmelserna om att spaltbredden max får vara 18 mm i slaktsvinstallar fr.o.m.1 jan 2013.I Danmark ,som är jordbruksvänligt,anser man att det endast gäller helspaltboxar.Lantmännen erbjuder sig att sälja dansk spalt till oss svenska grisbönder.

Vid UPPPIG har vi gjort en kontrollmätning på spalt som vi lade dit för 13 år sedan.Vi mätte på ett tjugotal ställen med skjutmått.Det uppvisade värden från 17-22 mm med ett medeltal på 19,1 mm.Då vi mätte spalten vid skarverna mellan spaltkasetterna så var dom 13-15 mm.Räknar vi samtliga vägda mått så hamnar vi mycket nära 18 mm som medelvärde.Då är det frågan om detta räknesätt är OK eller om största mått får vara max 18 mm.
Jag vet att sveriges grisföretagare arbetar i hemlighet med frågan.Varför inte informera medlammarna om detta?Hemliga agendor är inte alltid det bästa.
I det fall att svenska staten gör reglerna tvingande så räcker inte enbart ett bidrag utan man måste låna ut mycket billiga pengar till oss företagare.För UPPPIGS räkning beräknas kostnaderna till 900000 kr.Skulle den gamla spalten dessutom räknas som riskavfall så stiger notan betydligt.

Jag vill önska Sveriges Grisföretagare och LRF lycka till i förhandlingarna.Tiden är mycket knapp.

Sven Jerpdal

Grisprisjämförelser

8 Feb

För närvarande arbetar Jordbruksveket för att vi skall få en ”verklig”bild av de verkligt avräknade priserna på flera animalieprodukter.Dessa priser skall användas för att jämföra priser inom EU.

Vi inom Jönköpingsgruppen vill att denna jämförelse inte enbart skall vara internationell.En redovisning av våra svenska slakteriers verkligt avräknade grispriser anses vara mer intressant.Slakteriernas siffror går till Jordbruksverket och borde kunna redovisas var för sig.Det skulle ge oss en klar bild över vilka slakterier som ger oss bäst utbyte.
Vi inom Jönköpingsgruppen är beredda att arbeta för att få fram denna typ av statistik genom arbete med våra slakterier och eller med referensgrupper bland grisföretagare.
Intresserade kan kontakta mig via mail; Sven.Jerpdal@telia.com

Priskarusellen

2 Feb

I början av det här året sänkte tyskland sin avräkningsnotering på gris med 8 cent (c:a 70 öre). Samtidigt var det sänkning över nästan hela linjen i Sverige.Veckan efter höjde Tyskland tillbaka 8 cent för att ytterligare en vecka senare höja igen.I sverige blev det ingen höjning!
Då man studerar svenska slaktares taktik så iakttar man att:när vi grisproducenter får höjningar så gör alla led efter oss samma sak + att man höjer sina marginaler.Då priset till oss sänks då följer varken slaktare eller detaljhandel med.I en artikel i Land syns det tydligt att alla led efter oss ökar marginalerna.
Slaktarna har diverse inte alltid så fiffiga kommentarer såsom:nu sänker man i Tyskland och Danmark och vi måste följa med,pengarna för köttpriset finns inte i marknaden,valutaförändringar etc.Listan kan göras lång.
Det som fattas är priskurrage hos slaktarna,då det hittills varit lättare att sänka hos bonden.
Det är endast de duktiga slaktarna som blir kvar,och de övriga står med övertaliga och värdelösa slakterier oavsett hur hög soliditet de har.

Sven Jerpdal