Arkiv | december, 2011

Aktuellt inför grisproduktionskontrakt

1 Dec

I år är kontrakts skrivningen för grisproduktionen ovanligt komplicerade.Detta beror på att vi är på väg att byta ut det gamla systemet för avräkning av grisar där slakterierna helt bestämt priserna i efterhand.Det som är kommande är att vi iförväg bestämmer priserna i avtal.Dessa priser består av ett garantipris +leveranstillägg.Allt är förhandlingsbart och beror på dina förutsättningar och din skicklighet att förhandla.Gör eller låt göra en analys av Dina kostnader på gården.Uppskatta Dina foderkostnader och lägg till kostnaden för smågrisen så har Du Dina produktionskostnader. Du bör dessutom räkna med en riskpremie om minst 5% som Du lägger till.Samverka gärna med en eller flera kollegor i förhandlingarna.
Det cirkulerar många priser på både smågrisar och fläskpriser.Det finns en del som säger att man vill kompensera sig för de senaste urdåliga åren. Tyvärr så funger inte affärslivet så utan man måste se framåt och där skapa vinst.Smågrispriskrav om 700 kr per smågris och 18,50 kr per kg fläsk finns hos många grisproducenter.Det finns avtal (enl.grisportalen) som är skrivna på 16,60 kr/kg men också många i häradet 15-15,50 kr/kg.
Jag tycker inte man skall stirra sig blind på kontraktspriset,utan sträva efter att få vinst i det egna företaget.Samtidigt tror jag att ingen skall behöva skriva några avtal under 15,50 kr per kg.
En annan viktig faktor är att vi verkligen får byta ut det gamla avräkningssystemet mot det nya där vi vet villkoren på förhand mycket bättre.Idag är det 1:a december.Sven

Annonser