Därför vägrar bankerna lån till grisstallar

20 Feb

Det borde vara byggbom på våra grisgårdar men bankerna fegar ur. Efter ett samtal med en lantbruksansvarig vid en av våra storbanker får jag höra. De flesta fastigheter blir ”överbyggda” dvs. värdet av nybyggnationen blir för stort i förhållande till fastighetens totala värde. Det betyder att endast stora egendomar kan vara aktuella för utbyggnad och dessa har sällan det behovet eftersom man är redan lönsam. Kan man sätta upp byggnader med bra alternativ användning så underlättar det. På min fråga, hur gör man om man vill expandera? Bygg ut lite i taget och låna kortare pengar.
Det är konstigt att om jag vill köpa lantbruksmaskiner för miljontals kronor är det inga problem. Jag behöver inte visa någon affärsplan utan endast skriva mitt namn på ett köpekontrakt. Till maskiner kan man låna stora pengar med 120 månaders avbetalning till räntor som i många fall understiger 1%-enhet. Det verkar som att bankerna värderar äganderättsförbehåll i traktorer och skördetröskor som varande bättre än säkerhet i en bra produktionsanläggning.
Vem skall utveckla grisproduktionen?

Sven Jerpdal

Finnarna har ledsnat på Göran Holm

9 Feb

HK SCAN är inte nöjd med utvecklingen i SCAN-Sverige, varför styrelsen väljer att sparka Göran Holm. Göran har varit mycket offensiv på produktutveckling och marknadsföring och inte i onödan slumpa bort varor som SCAN gjort tidigare. Däremot har det inte vidtagits nödvändiga åtgärder för att rationalisera bland anställda och då framförallt minska antalet tjänstemän.
HK SCAN i Finland har brottats med en större korruptionsskandal som säkert har kostat mycket. Köpet av den svenska slaktdelen framstår alltmer som ett stort misstag. I Finland har deras grisbönder nationella subventioner, varför SCAN i Finland betalar mindre för slaktdjuren till bonden. Med detta faktum säger det sig själv att den svenska delen med högre avräkningspriser inte blir konkurrenskraftig med Finland förrän dessa subventioner är borta. Konstigt att de som gjorde upp försäljningen av Swedish Meats inte insåg detta.
Nu har ju Lantmännen gått in i HK SCAN efter att ha köpt röststarka aktier av Sveriges Djurbönder. Hoppas att HK SCAN kan bli proffsigare eller avveckla svenskdelen och sälja den till Lantmännen.
Grisgeneralen har varit ledig ett par veckor och dessutom bytt ut den gamla datorn till nya ”skarpare” grejer.

Sven Jerpdal

Helena Jonsson avgår!

17 Jan

Härom veckan fick vi reda på att LRF:s förbundsordförande Helena Jonsson skall avgå från sin post.Bra eller dåligt? Vi hade en annan Jonsson för ett antal år sedan och vem minns honom? Helena har uppträtt lugnt och sakligt på ett vänligt sätt men vad har hon egentligen uträttat? Kontakterna med myndigheter och regering verkar att ha fungerat på ett lugnt och intetsägande sätt. Däremot har LRF vingklippt ett flertal organisationer och buntat ihop dessa i LRF mjölk och LRF kött. Instrument som varit tandlösa och inte givit något till animaliebönderna. De enda man inte rått på är Spannmålsodlarföreningen och det är bra.Dessvärre har en politisk vridning mot ”Åsa-Nisse-partiet” blivit alltför stark och en ambition att LRF skall vara en miljörörelse har uttalats. Böndernas plånboksfrågor har kommit alltmer i skymundan. Vad värre är så har LRF höjt medlemsavgifterna till alltför höga nivåer för passiva medlemmar.
Framtiden måste bli mycket tydligare för de livsmedelsproducerande bönderna annars bör dessa liera sig med Svenskt Näringsliv. De övriga medlemmarna kan fortsätta sin knätofsdans och gå ihop med Hembygdsföreningen. Det måste till en ny stark kraft som kan peka med hela handen då det behövs.
Tack för de här åren Helena!
Nu tar Grisgeneralen ett par veckors ledighet.
Sven Jerpdal

Landsbygdsutredningen på gång

6 Jan

Lagom till trettonhelgen presenterades Regeringens Landsbygdsutredning. Den tar ett större grepp om landsorten utanför framförallt storstäderna. Utöver landsortsbefrämjande åtgärder så vill man stimulera svensk matproduktion ,som man vill skall öka. Självförsörjningsgraden på livsmedel bör öka. För animalieproduktionen aviseras att offentlig upphandling, dvs. stat ,kommun och landsting skall begära att vid anbud begära att matleverantörerna skall garantera att maten skall uppfylla svenska krav på produktion. Det innebär att om grisarna inte är uppfödda enligt svenska djurskyddsbestämmelser så kan sådana anbud avvisas.
Det är första gången på mycket länge som det kommer förslag som är positiva för svenskt lantbruk. Det som Sven-Erik Bucht tagit fram hittills under sina 2 år i regeringen överstiger med råge vad hans företrädare Eskil Erlandsson presterade under 8 år som landsbygdsminister. LRF gnällde nyligen över Bucht men det var nog vanligt gnäll på politiker. LRF:s koppling till Åsa-Nisse-partiet dvs Centern ä olycklig och leder bara till käbbel.
Då nu landsbygdsutredningen skall ut på remiss får vi hoppas att den inte drunknar i en massa politiskt käbbel. Det finns många punkter bland de 75 i utredningen som skulle göra gott åt Sverige.

Sven Jerpdal

Dammberg hutar åt storbankerna

30 Dec

I veckan har vi kunnat läsa att näringsminister Mikael Dammberg kallar till sig storbankerna för att reda ut varför bankerna är så dåliga på att låna ut pengar till småföretagare.
Aktiespararna tycker att ministern har fel och skyller allt på för höga skatter. Företagarna inom svenskt näringsliv är positiva. Således är det som vanligt en massa käbbel när man vill göra något i Sverige.
För jordbruket är det mycket välkommet då investeringsbehovet inom framför allt animalieproduktionen är stort. Till detta behövs långa krediter med 20-30 års löptider. Varför inte göra som i några av våra konkurrentländer, låta pensionsfonderna ge lån till jordbruket?
Att bankerna är fega och avvaktande beror sannolikt på att en ny generation handläggare kommit in i bankväsendet som framförallt saknar kompetens inom svenskt lantbruk. De tidigare lantbruksansvariga är många pensionärer. Några banker är tidigare rena affärsbanker och är bra på det, och nu vill man in även i lantbruket. Vi får hoppas att alla banker skärper sig och ökar sin kompetens och inte jämför oss hela tiden med förräntnigen inom industri, handel och tjänstesektor.
Svenskt lantbruk ger jobb och öppna landskap i Sverige!

Gott Nytt ÅR

Sven Jerpdal

Så blir 2017 i grisbranschen?

23 Dec

Lagom till jul kom årets första noteringssänkning på gris och med hela 50 öre per kg! Samtidigt sänks smågrispriset med 30 kr per st. Hur dramatiskt är detta? Är detta ett trendbrott?
2017 börjar på en något högre nivå än januari 2016 vad gäller officiella noteringar. Dessutom vet de flesta grisproducenter med nya kontrakt att leveranstilläggen är någon eller några tioöringar högre mot 2016. Vi har fortfarande en stark marknad för svenskt kött som borgar för en uppåtgående trend även om den kanske inte blir lika stark detta år mot 2016. Lägger vi också till att våra konsumenter blir alltmer upplysta om vikten av antibiotikaanvändningen till våra djur som är mycket låg, så blir det svenska köttet ett självklart val.
Priserna i Tyskland och Danmark har mattats en del de senaste 2 veckorna. Dessa länder stärker sin export utanför Europa samtidigt som produktionen mattas något i dessa länder. Trycket på importen bör i varje fall inte öka speciellt.
Det vi gemensamt måste göra är att slå vakt om våra konsumenter och försöka öka produktionen av kött så att självförsörjningsgraden kan öka. Slaktare och styckare måste rationalisera och komma ur sina delvis gammeldags teknik och bli lönsammare.
Sven-Erik Bucht har dessutom lovat att under 2017 komma med regeringens utredning om den framtida livsmedelsförsörjningen. Det blir spännande och förhoppningsvis stärkande för svenskt lantbruk.
Allt detta sammantaget gör att jag ser positivt på 2017 och önskar mina läsare en
GOD JUL

Sven Jerpdal

Bästa julskinkan 2016

16 Dec

Som vanligt så testas många julskinkor så här års. Den jag har tittat på finns i det senaste numret av ALLT om MAT. Ett tiotal har avsmakats av en panel bestående av bl.a. kockar.Skinkorna har belönats med 1 till 5 gafflar, varvid 5 är bäst.
Även i år har SCAN:s rapsgrisskinka placerats högst med 5 gafflar men i år i sällskap med Hälsingestintans gårdsrelaterade skinka. Änglamarks ekologiska får 4 gafflar. 2 och 3 gafflar har skinkor hos ICA, COOP, LIDL, City Gross och Garant erhållit. Sämst med 1 gaffel placerar sig en skinka ifrån UGGLARP som juryn ansåg vara rå, alltså inte färdigkokt.
Dessutom finns det ett flertal lokala tillverkare t.ex. Nibbleskinkan, skinka ifrån Lövsta kött i Mälarregionen. Troligtvis finns det ett stort antal varianter i hela Sverige. Lägger vi därtill gamla och nya recept som de som köper färsk skinka arbetar med så är varianterna jättemånga och säkert mycket goda.
Var och en är salig på sin julskinka!

Sven Jerpdal