Säljer Lantmännen värdelösa maskiner?

26 Aug

En grisbonde skulle vilja göra en maskinaffär med Lantmännen, men stöter på patrull.
Affären var enl.följande. Bonden skulle köpa en maskin för 300000 kr och lämna en annan maskin i byte, värd 100000 kr. Således 200000 kr som mellanskillnad. Bonden ville betala 50000 kr och mellanskilnadsmomsen om 50000 kr. Resterande 150000 kr vill bonden ha på avbetalning på 2 år och hör sig för vid Lantmännen finans. Där säger man NEJ eftersom grisbonden har gamla förluster av grisproduktionen i sin balansräkning.Att det är uppåt inom grisnäringen nu och grisbonden gör vinst så hjälper det inte. Vid frågan till Lantmännen finanschefen om restvärdet på maskinen inte var tillräcklig eftersom kreditgivaren har äganderättsförbehåll på maskinen till den är till fullo betald så säger han att ” Lantmännen finans värderar maskinen till 0 kr”. Chefen kommer ur Handelsbankssfären.
Slutsatsen måste bli att Lantmännen i det här fallet sålt en värdelös maskin.

Sven Jerpdal

Hur lönsam är slaktgrisproduktionen?

19 Aug

Vi har äntligen fått bättre tider i grisproduktionen. Duktiga smågrisproducenter tjänar idag pengar. Även slaktgrisproducenterna med äldre stallar går bra. Men hur lönsamt är det att bygga nya slaktgrisstallar?
Just nu är TB 2, dvs överskottet till byggnader och vinst, c:a 175 kr per slaktgrisgris vid inköpta smågrisar. Vid 3% ränta och 4% avskrivning på stallbyggnaden + 10% på inredningen så får stallplatsen, för att uppnå break-even-point, kosta max 3400 kr per slaktsvinsplats. Vid integrerade egna smågrisar kan Du investera 4000 kr per plats. Vill Du ha en vinst om 3% så minskar investeringsutrymmet med 400 kr per slaktsvinsplats. Vid ett befintligt grisföretag kan storleksfördelar öka investeringsunderlaget med bättre leveransavtal, större foderinköp, sänkta arbetskostnader per gris etc.
Vad bättre är så bör de flesta etablerade grisföretag se över befintliga stallar och foderberedning och utfodringsanläggningar. Där finns det ofta mycket att göra och på köpet får Du en bättre produktion och friskare djur. Vid smågrisproducerande anläggningar bör man omgående lägga om avelsarbetet mot de nya moderna generna som jag har skrivit om tidigare.

Sven Jerpdal

Se över stallventilationen

12 Aug

Efter att själva låtit se över ventilationsanläggningen i våra grisstallar, vill jag säga att det är en mycket bra åtgärd.
En alltför stor del av landets grisstallar har en otillräcklig funktion på sina ventilationsanläggningar. Det finns många ventilationsexperter, många självutnämnda, som kan hjälpa till men få som kan just grisstallar. Vanliga fel är trasiga fläktar, trasiga styrskåp för ventilation, felriktade inloppsventiler för frisk luft, inloppsventilerna harmonierar inte med utsugsfläktarna och tilluften kan vara blockerad så att inte tillräckligt med friskluft kommer in. Ett vanligt fel är också att differensen mellan dagens högsta stalltemperatur till lägsta nattemperatur är för stor så att onödig fukt och stress uppstår hos grisarna.
Sätt upp undertrycksmätare i Dina stallar så vet Du hur det funkar. Ett undertryck på ca 10 pascal är bra. Undertrycksmätaren bygger på fysikaliska grunder och kräver ingen elektricitet. Priset är c:a 500 kr styck. Jag vill rekommendera Sivert Johansson från Varberg som en i synnerhet kunnig person i detta ämne.
Det är väl klart bättre att ventilationen fungerar varje dag för grisarnas bästa än att köpa maskiner till jordbruket som man inte behöver dagligen!

Sven Jerpdal

Svansbitningar och ansvar

4 Aug

Ett antal kollegor har ringt mig med anledning av förekomst av svansbitningar och följderna av detta vid våra slakterier. Det är välbekant att besiktningsveterinärerna vid våra slakterier är noggrannare vid sina kontroller än förr. Det är många av veterinärerna som är övernitiska och kanske hade dessa betong i sandlådan som barn. Anmärkningarna från dessa veterinärer kan dessutom resultera i allvarliga efterräkningar såsom ytterst åtal för leverantören.
Svansbitningarna kan uppkomma antigen i smågrisbesättningen eller i slaktsvinsbesättningen. Hos den integrerade besättningen så är ansvarsbiten helt klar, den ligger hos leveratören i denna besättning. Däremot vid inköpta smågrisar kan förhållandet vara annorlunda.Har bitningarna uppstått i smågrisbesättningen eller i slaktsvinsbesättningen?
Vad göra? Om Du ser att Du har en större andel, säg mer än 10%, av de köpta smågrisarna som är bitna så gör en reklamation så snabbt som möjligt och skriv gärna på leveranssedeln av smågrisarna. Vidare skall Du tala med Din besättningsveterinär som vid sitt ordinarie besök registrerar detta i ”Rapport om grishälsokontroll”. En vanlig skrivning är ”Ingen misstanke om svanskupering föreligger”. Kopia på denna rapport skickar Du med då Du levererar aktuella slaktgrisar.
Det är utomordentligt viktigt att ansvaret för svansbitningarna hamnar där de hör hemma. Gård & Djurhälsan har mycket att ta i vad gäller svansbitningar och orsak och ansvar. Fokusera på detta än det nya hälsoprogrammet där företagets veterinärer tydligen ser hjärnspöken.

Sven Jerpdal

Köp inte smågrisen i säcken

28 Jul

Det är hög tid att vidareutveckla den öppna smågrishandeln. På 1990-talet infördes treraskorsningar på den svenska marknaden. Det skulle på sikt ersätta de renrasiga och tvåraskorsningarna. För detta hade man ett differentierat pris med 30-40 kr mer per treraskorsningsgris, vilket också var motiverat. Vi har nu hamnat i samma läge då den ”nya genetiken” kommit. Dessa nya grisar är värda det som prislistorna anger medan de grisar med den äldre genetiken bör vara 35-50 kr billigare per st. Dessutom ger suggor av den nya genetiken fler smågrisar med 3-5 st per år.
Förutom detta är det dags att varudeklarera de smågrisar som går i handeln. En sådan varudeklaration kan innehålla: högst 10% av modersuggorna i smågrisbesättningen får vara äldre än 5 år. Köparen behöver dessutom veta smågrisarnas vaccinationsstatus, uppfödningssystem, utfodringssystem och utfodringsmängdmängd vid leveranstillfället samt stalltemperatur och strömedel i sitt tillväxtstall. Kontaktuppgifter till säljaren med telefon eller mailadress är självklarheter. Dessa uppgifter har hjälpt oss som köpare vid flera tillfällen.
Som köpare är det DU som är kund. Om alla smågrisköpare begär prisskillnad på den nya och gamla genetikens smågrisar och en varudeklarerad gris i sina kommande avtal så skulle det hjälpa till att fortsatt föra grisnäringen framåt.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Dags för nya leveransavtal för 2017

20 Jul

Mot bakgrund av att efterfrågan på smågrisar och slaktsvin ökar så vill slakterierna redan nu teckna leveransavtal inför 2017. Prisnivåerna är svåra att förutse men lägre än dagens priser borde det inte bli. Flera slakterier har differentierade leveranstillägg beroende på årsleverans och avstånd till slakteri. Ju närmare till slakteriet desto högre tillägg, vilket väl märks i Skåne.
Det finns många producenter som önskar sig garantipriser. Förra gången det fanns var det enbart en kortsiktig lösning eftersom marknaden kantrade helt efter denna period.
Till aktuella avtal bör man binda smågrispriset genom balansnotering till grisköttspriset. Balansen bör ligga mellan 45-48% och vara olika för om smågrisarna tillhör den moderna genetiken kontra äldre gener. Det är en stor skillnad både i smågris- och slaktgrisledet. Vidare kan man tänka sig fleråriga avtal med omförhandlingsklausul. Även ettåriga avtal kan ha en kontrollstation där man ser över villkoren. Om Du är osäker över juridiken så konsultera en affärsjurist. Det har varit en hel del svårigheter med avtalsefterlevnad hos något slakteri i Sverige de senaste åren. Vänta inte för länge med att skriva avtal. Här om året fick de som skrev sist de sämsta avtalen.
Just nu vet jag att det finns något slakteri som köper ”extragrisar” och betalar 18-19 kr per kg.
Lycka till

Sven Jerpdal

SCAN både bäst och sämst

15 Jul

SCAN:s produktutveckling framstår som bäst i branschen med många inovasioner och nyheter. Det är inte allt som lyckas. Korvish är ett riktigt bottennapp medan råkorven är en fullträff. Grillsortimentet innehåller både nytt och äldre märkesvaror. Dessutom har SCAN marknadens bästa och snyggaste förpackningar. De flesta varorna lovar gott inför framtiden.
Däremot betalar SCAN sämst i branschen för både slaktgrisar och smågrisar. SCAN:s smågrisar i öppna förmedlingen håller ofta sämre klass än motsvarande hos konkurrenterna. SCAN:s urusla behandling av tidigare leverantörer sitt hårt i dessa producenters minne. Det krävs krafttag ifrån SCAN för att komma igen. Kanske upptäcker Nihlén och co att det finns fortfarande fina grisar i Mälardalen.
En förklaring att avräkningspriset är så lågt,t.o.m. under tysk notering kommande vecka, kan vara den dyra produktutvecklingen och kostbar marknadsföring. Dessutom höjer man lönen skapligt till VD Göran Holm. HK SCAN:s internationella verksamhet kanske är som i ARLA, det drar ner avräkningspriset.

Sven Jerpdal

Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.