Grishausse i Europa utom i Sverige

11 Maj

De senaste 6 veckornas hausse på grismarknaderna i Europa märks inte i Sverige. I Tyskland toppade priset i fredags den 10 maj med 1,88 euro ggr 10 80 skr= 20.30 kr per kg i svenska pengar. Slakten har minskat i Tyskland med c:a 750000 grisar hittills i år och marknaderna spås fortsatt att stärkas. I Danmark var senaste veckans pris per SPF smågris om 30 kg 500 danska kr = 700 Skr. Danskarnas fläskpris under veckan var 1,58 euro = 17,06 svenska kronor.Övriga länder i Europa utvecklas också starkt men Sverige verkar vara bortglömt.
Vad beror det på? Den största orsaken är slakteriernas oförmåga att ta ut priserna i en marknad där konsumenterna är mycket positiv till svenskt kött. De senaste veckornas partipriser har höjts kraftigt men oss producenter struntar man i.Slakterierna har gått med rejäla vinster och stärkt sina kassor kraftigt de senaste åren. Det är bara SCAN som p.g.a. sin oförmåga inte klarat sig så bra.För att hålla jämnan med Europa krävs en omedelbar höjning av fläskpriset med mellan 2,50 -4 svenska kronor. Lägger vi därtill det som alla säger att det svenska köttet har ett mervärde om c:a 1.50 kr per kg så förstår alla utom möjligen slaktarna att det är bråttom med rejäla prishöjningar.
Detta ”svälta räv” spel som pågår måste få ett slut om slaktarna skall kunna ha full beläggning i sina anläggningar framöver. Vad skall slaktarna ha sina fina slakterier till om dom inte får några slaktdjur i framtiden?

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige
Sven Jerpdal

Annonser

Vem tar över SGF?

20 Apr

Vi närmar oss alltmer tidpunkten då Ingemar Olsson,ordf i SGF, skall eller bör avgå. Detta innebär att valberedningen har ett tufft jobb att få tag på en ny kandidat som kan företräda alla grisföretagare i Sverige. Hittills har Ingemar varit mycket självsvåldig och långt ifrån alltid haft styrelsen med på sina göranden och låtanden. Dessutom har han ensidigt jobbat mycket med smågrissidan, som hans eget företag jobbar med. Ingemar är påläst vad gäller paragrafer och bestämmelser som div. myndigheter hittat på, men det kommersiella har han helt glömt bort. Han sitter helt passiv i Köttföretagens styrelse och går helt i LRF:s ledband.
Alla aktiva grisföretagare vet ju att det kommersiella inom näringen stadigt försämrats de senaste 15 åren och värst de senaste 6 åren. Alla leveransavtal har slakterierna försämrat på flera punkter, ex.tilläggsbetalning vid förskotts- och överstående leveranser, ersättning för leverans på obekväm arbetstid är utökad och i stort sett oförändrad ersättning samtidigt som arbetslönerna ökad kraftigt sedan ob-ersättningen infördes för snart 30 år sedan. Det är fortfarande slakterierna som förbehåller sig rätten att sätta våra avräkningspriser i efterskott och det utan förhandling med leverantörerna.För några år sedan i Falkenberg där SGF hade stämma bestämdes det att styrelsen skulle flytta fram våra positioner vad gäller det kommersiella.Detta struntade Ingemar i att driva denna fråga.
Hur skall då personen se ut som skall kunna driva VÅRA frågor framåt? Det skall vara en god förhandlare som är resultatinriktad. Eftersom vissa slaktare straffar producenter,som har synpunkter på slakteriernas framfart och sätter hårt mot hårt, med represalier eller säger upp leveranskontrakt. Därför är det nog bra med en ledare som inte har egen grisproduktion och dessutom har tiden för detta tuffa uppdrag. Styrelsen i övrigt har ju tillräckligt med kunskaper om grisproduktion.

Vår framtid står och faller med hur vi kan ta för oss.

Sven Jerpdal

Sälj slaktgrisarna till Tyskland

29 Mar

Under de senaste två veckorna har en total omsvängning skett på slaktgrismarknaden i Europa. Detta beror på att Kina har kommit igång med att köpa fläsk med stora kvantiteter. Priserna stiger häftigt i framförallt Tyskland. Dagens auktionspris i Tyskland på internet Schweinebörse var i genomsnitt 1,73 eur per kg dvs. 18 kr svenska pengar.
Till de grisuppfödare som har möjlighet uppmanar jag att exportera till Tyskland. Det finns företag i södra Sverige som jobbar med detta och som för närvarande exporterar slaktsuggor.
Eftersom SCAN har stora mängder överstående slaktgrisar och en notering om 14 kr per kg är det självklart att hoppa så tåget. Det har skett förr. Vart SCAN är på väg kan man ju bara bäva för. Är man på väg mot konkurs eller? Jag uppmanar SCAN-leverantörer att begära bankgaranti för minst en månads leveranser.
Jag tror att Tyskland mycket väl kan nå 20 kr per kg inom mycket snar framtid.

Sven Jerpdal

SCAN sänker svensk grisnäring

14 Mar

Denna vecka sänker SCAN fläskpriset med 25 öre per kg och smågrisarna med 10 kr per styck.Dessutom sänker man slaktvikterna och allt skyller man på ”marknaden”.Det är ynkedom att SCAN återigen visar sin oduglighet vad gäller priskurage. SCAN har fina varor i snygga förpackningar och med rätt marknadsföring borde SCAN vara prisledande.
Allt detta innebär att SCAN sätter ännu fler spikar i kistan mot svensk grisnäring. Vi vet att priserna så sakteliga är på väg upp i Europa och de tunga länderna ligger över svensk notering.
Eftersom SCAN är ett företag som alltmer lider av innanröta så kan man rekommendera leverantörerna att begära bankgaranti för minst en månads slaktleveranser.
Ett önskescenario är att Lantmännen omvandlar sitt aktieinnehav i HK Scan till att köpa den svenska delen och driva den till sina medlemmars bästa. Idag kastar Lantmännen bort pengar i ett mycket osäkert Ryssland. Man skall gräva där man står.
Den prissättningsmekanism som gäller idag är förödande för svensk grisproduktion. Slakterierna är enväldiga och straffar ut svenska producenter.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i SVERIGE!

Sven Jerpdal

Dags att höja avräkningspriserna!

16 Feb

Under V 7 har ett flertal av Europas länder höjt avräkningspriserna med motsvarande 30-40 öre per kg fläsk. Fler höjningar väntas i närtid.
I Sverige verkar det som att slakterierna har vänt grisproducenterna ryggen.Man har alla skäl till att inte höja.Exempel för mycket fläsk i frysarna, stundande sportlov och detaljhandelns ovilja att gå med på prishöjningar. Mycket är ren bluff! Affärerna höjer kontinuerligt och flera produkter höjer man i partiprislistorna fast att slaktarna nekar till detta. Höjningar på enskilda produkter om 10-25% förekommer.När får VI producenter del av kakan? Läget för många grisföretagare är prekärt så det är dags för branschen i övrigt att vara med och ta ansvar även för primärledet om vi nu skall ha någon svensk grisproduktion. Slakterierna kan inte vara enväldiga i prissättningen.
Att SGF:s ordförande Ingemar Olsson motarbetar oss är ju mycket besvärande och måste åtgärdas med att han får sparken och ersätts med en proffsig förhandlare som inte springer LRF:s, slakteriernas och div myndigheters ärenden.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige

Sven Jerpdal

Gudruns höjer Baconpriset!

8 Feb

Vid mitt besök hos ICA-handlaren i Bålsta köpte jag bl.a. Gudruns Bacon som vanligt är. Priset var 40 kr för 3 paket om 140 gr per st. Det är en höjning ifrån V 1 i år med 25%. Då kostade 3 paket 32 kr. Kilopriset den 28 januari är således 95 kr. Detta har föranlett mig att gräva lite i detta. Enligt uppgift ifrån Gudruns har inga prishöjningar gjorts. Då jag kollar med butiken så får jag reda på att Gudruns höjde Baconpriset den 31 jan med 1 kr per paket vilket är 7 kr per kg!
Efter kontakt med andra handlare så har konsumentpriserna på kött gått fram och tillbaka den senaste tiden med en klar trend mot höjda priser.
Varför hålla tillbaka avräkningspriserna på gris som för övrigt är 50 öre lägre per kg än föregående år.
Slakterierna måste inte följa Ingemar Olssons förhastade uttalande ifrån nov-18 där han sa att fläskpriserna inte får höjas.

Svensk mat ger jobb och öppna landskap i Sverige.

Sven Jerpdal

Vem stödjer slaktgrisledet?

31 Jan

Nu är krisen för slaktgrisproducenterna värre än på länge.Detta beroende på de höga spannmålspriserna. En slaktgris äter c:a 230 kg spannmål som är en krona dyrare än för ett år sedan.En smågris äter c:a 75 kg. En spannmålsuppfödd slaktgris kostar idag 725 kr per styck i foderkostnad. Det är mer än 200 kr upp mot ifjol. Slaktgrispriset är 50 öre lägre mot förra året.Det innebär att slaktintäkt minus smågris minus foder = 125 kr, vilket är på tok för dåligt. En slaktgrisuppfödare med nybyggda stallar behöver 400 kr per gris. Således saknas 275 kr eller 3 kr per kg fläsk.
Vem bryr sig?? ICA-handlarna har just höjt köttpriserna i sina butiker med 25% dvs 12-20 kr per kg. Vad får vi med av detta? Nu måste slakterierna höja för att undvika konkurser i stil med den som skett utanför Skara i denna vecka.
Innan Sveriges grisföretagare bildades så fanns en förening som hette SFI dvs. Sveriges Fläskproducenters Intresseförening som tillvaratog just slaktgrisproducenternas intressen. I dagens SGF är det enbart smågrisproduktionen som står i fokus. Det blir naturligtvis så eftersom avgående ordf. Ingemar Olsson fokuserar på sin egen smågrisproduktion inom SGF. Det kanske är dags att återgå till de gamla ordningarna med en ren fläskproducentförening som inte sitter i knäet på varken LRF eller Köttföretagen?

Sven Jerpdal