En strimma ljus i tunneln?

1 Dec

Jag har studerat marknadsrapporter ifrån Europa och det syns som en liten ljusning. Smågrispriserna i Tyskland,Danmark och Nederländerna har höjts varje vecka under tre veckor. Detta indikerar att då dessa smågrisar är färdiga för slakt om 10-13 veckor tror man på högre avräkningspris på slaktgrisar. Den aktuella slaktsvinsmarknaden betecknas som stabil med ökande slaktvikter och det talas om att Tyskland kan höja noteringarna inom kort. Danmark höjde sina avräkningsnoteringar för ett par veckor sedan.
För svensk del börjar paniken sprida sig i slaktsvinsleden. Foderkostnaderna verkar inte att avmattas utan snarare öka. Dessutom är kornet av sämre kvalitet vad gäller energiinnehåll som i sin tur betyder att grisarna behöver äta mer och kan därmed inte följa planerade tillväxtkurvor. Foderförbrukningen ökar.
Avsaknaden av relevant marknadsinformation från våra slakterier är förfärande.
En snabb prishöjning på fläsk och Ingemar Olssons omedelbara avgång kan i bästa fall rädda framtiden för svensk grisnäring.

Sven Jerpdal

Annonser

Ingemar Olsson måste AVGÅ NU !!

18 Nov

Vid ett möte med Halländska grisföretagare uppmanar Sveriges Grisföretagares ordförande Ingemar Olsson slakterierna att inte höja avräkningspriserna på griskött. Vem f-n företräder Ingemar egentligen? Han borde uppmana slakterierna att ta ur sina balansräkningar för att klara och kunna behålla oss grisproducenter längre fram. Vad skall slakterierna ha sina välkonsoliderade slakterier till om det inte finns några slaktdjur att köpa?
Ännu en fråga är det torkstöd som regeringen har utlovat. Där finns det två huvudförslag. Det ena skulle det gå pengar till mjölken och diselskatteåterbetalning. I det andra talas det om att grisnäringen skulle kunna få ett visst stöd. Den som har varit tillfrågad här är den enväldige Ingemar Olsson och då har han på eget bevåg föreslagit att det enbart skall utgå stöd till smågrisproduktionen. Och vad sysslar Ingemar med, jo smågrisproduktion! Nu får det faktiskt vara nog med korruption inom näringen!
Enligt några av Ingemars styrelsekamrater i SGF så är han mycket självsvåldig och utrymme för andras åsikter inom styrelsen är mycket begränsad. Vi får hoppas att valberedningen efter några års letande, kan hitta en bra ersättare till Ingemar. Om inte så bör Ingemar AVGÅ så snart som möjligt då han långt ifrån representerar alla grisföretagare.
Jag gick ur för några år sedan då jag insåg hur värdelöst det är att vara med i SGF. Jag uppmanar fler att gå ur!

Sven Jerpdal

Huggsexa efter torkstöd

28 Okt

Under den senaste veckan har det talats allt mer om de statliga pengar som djurbönder kan ansöka om. De som gnäller mest är häst och getmänniskor. Eftersom de flesta av häst och getmänniskorna har detta som en ren hobby så förstår jag inte vad dessa gnäller om.Skall människor som har kaniner också börja gnälla? Den totala potten är blygsam och till de större nöt och får besättningarna är det bara som en droppe i havet.
Det skall ju bli en ny möjlighet i vår. Att spannmålsbönderna inte kan få något måste vara klart då spannmålspriserna har höjts med 1 kr eller mer. De som fått lägre har ju sig själva att skylla eftersom man prissäkrat på en lägre nivå. Det är som att spela på börsen och ingår i ett risktagande. Däremot drabbas grisnäringen fullt ut utan att några prishöjningar aviserats. För oss som har varit med ett tag så minns vi att under första delen av 90-talet fick grisnäringen statligt stöd p.g.a. dåliga tider i grisnäringen. Det var betydelsefullt då och dessutom helt nödvändigt.Vad händer nu? Det verkar som att SGF har gått i säng med LRF-kött och sover djupt. VAKNA!!

Sven Jerpdal

Ännu ett stålbad väntar

24 Sep

Vid mina förfrågningar hos våra slakteriföreträdare om nuläget och framåt, får jag till svar att: ett stålbad väntar. Det verkar som att slaktarna saknar förmåga eller har givit upp strävandena för att kompensera oss för de skyhöga foderpriserna. Handeln har ju sagt att man arbetar FÖR svenskt kött och då får man betala vad det kostar. Tidigare stålbad har inneburit att grisuppfödare har upphört och eller gått i konkurs. Det samma har gällt flera inom charkindustrin. Däremot går det bara bättre för slaktarna under dessa förhållanden. Det visar soliditetsutvecklingen för de flesta slakterierna. Vad skall slakteriägarna ha sina överkonsoliderade slakterier till när slaktdjuren tryter?
En annan reflektion är att mjölken höjer,fjäderfä och ägg höjer, brödet går upp p.g.a. att mjölpriserna ökar grönsakerna har redan gått upp nästan 100% och senast idag så meddelas det att potatispriset fördubblas. Varför är det så förbaskat svårt att höja våra köttpriser???
Efter 1 oktober så går varje slaktgris med TB2 minus vilket inte är hållbart så lång stund.
Skärpning på slakterierna.

Sven Jerpdal

Ta sikte på 20 kr för fläsket!

1 Sep

Efter en tids oro på spannmålsmarknaden så verkar en viss stabilitet ha infunnit sig. Det innebär att den spannmål som vi använder till grisarna blir 1 kr/kg dyrare mot för ett år sedan. Eftersom det åtgår 90 kg spannmål per smågris och 260 kg för en slaktgris så ger det totalt 350 kg á 1 kr = 350 kr per producerad gris eller 3,90 kr per kg fläsk. Lägger vi därtill de 80 öre som noteringen är lägre i år mot för ett år sedan så krävs 4,70 kr högre pris för kompensation och återställning av grisproducenternas lönsamhet. En lönsamhet som krävs för en utveckling av vår näring annars är vi åter i en kräftgång där ingen investerar och nya nedläggningar kommer. Slakterierna skriker efter nya slaktsvinsplatser vilket är en omöjlighet i nuläget.20 kr per kg fläsk är ett måste fr.om. V 44 i år.
Tommy Ögren framträdde på TV:s rapport denna vecka där han sa ”att om han kunde ha 2009 års skinkpriser så skulle grisnäringen klara foderprishöjningen”. Jag har kontrollerat våra avräkningar från 2009. Då betalade Skövde slakteri ut 14,50 kr per kg för V 43. Idag betalar samma slakteri 15,50 kr per kg. En stilla undran är varför betalade man inte ut vesäntligt mer 2009 eller skall man sänka priset i år om skinkpriset blir lägre i år? Det är svårt att följa Tommys eventuella logik.
Hur tänker våra slakterier? Ta bladet ifrån munnen och ge oss information. Vi kan inte producera i blindo.

Sven Jerpdal

Stäng Etanolfabriken!

18 Aug

I rådande panik efter spannmål till djuren i Sverige är det helt givet att Lantmännen stänger sin Etanolfabrik eller åtminstone inte använder svensk spannmål till sin tillverkning av etanol. Mycket av den etanol som tillverkas går som bekant på export. Om man väljer att importera spannmål till fabriken är OK. Årets svenska produktion bör öronmärkas för svensk konsumtion, både till människor och djur.
All övrig användning av spannmål till uppvärmning eller liknande bör också gå till foder åt djuren.
Skulle året ge stor minskning av animalieproduktionen så är risken att importen av kött och mejeriprodukter tar över. Ett övertag som kan bli svårt att ta tillbaka för svenska producenter. En annan aspekt är att då spannmålsproduktionen åter blir normal i landet så behövs en ännu större andel exporteras med ytterligare svaga priser på spannmålen.
Svensk mat ger jobb och öppna landskap i vårt Sverige

Sven Jerpdal

Vansinnesrally för foderpriserna

29 Jul

Under de senaste två veckorna har spannmålspriserna eskalerat och nått höjder som vi inte har sett på flera år. Grundorsaken är årets hemska torka och därmed kraftigt sänkt avkastning framför allt på vårsäd och vall. Vi har passerat spotpris 1,80 kr per kg av korn och fodervete och några prognosmakare tror på c:a 2 kr framöver. Detta betyder att foderkostnaden ökar snabbt och når inom kort 650 kr per gris i slaktsvinsledet. Då vi når detta inom kort så krävs det 17 kr per kg fläsk avräknat för att ha oförändrat lönsamhet. Eftersom vi tappat nästan 1 kr per kg fläsk sedan ifjol vid samma tid så behöver vi en justering av nuvarande notering med + 2 kr per kg fläsk.
Om vi blir tvungna att köpa av spannmålshandeln så tillkommer ytterligare 35 öre per kg fodersäd som i sin tur måste kompenseras med ytterligare 1 kr per kg fläsk.Hoppas att det finns någon aktör utanför de traditionella spannmålshandlarna som vill importera fodersäd och därmed kunna hjälpa till med att få konkurrensmässiga priser på foder. Det verkar som att böndernas eget Lantmännen inte vill hjälpa grisbönderna.

Äntligen REGN

Sven Jerpdal